Uzmanību! Marss liek par sevi manīt!

Jau kopš 23.augusta aktīvie un darboties gribošie Marsieši (cilvēki, kas rīkojas mērķtiecīgi, aktīvi, enerģiski un orientēti uz rezultātu) sajuta, ka viss neiet tik raiti uz priekšu kā gribētos, kājas ir kā iestigušas un šķēršļi uzrodas no zila gaisa. Kas tad notiek debesīs? Izrādās Marss ir krietni vien samazinājis savu kustības ātrumu (tas gan tikai no mūsu – Zemes ļaužu skatu punkta) un kļuvis pavisam rāms un mierīgs, jeb astrologu valodā runājot, stacionārs, un tāds būs līdz pat 1. septembrim, kad būs ne tikai mainījis savu kustības virzienu (27.augustā), bet arī mazliet jau ieskrējies un ļaus mums atkal darboties.

Kā gan izmantot šo laiku atbilstoši planētas ritmiem? Ņemot vērā Marsa stiprās un vājās puses, lūk ieteikumu saraksts īsumā par būtisko.

Līdz 27.augustam pārskatām, pārdomājam un labojam to, ko esam sastrādājuši laika posmā no 11.maija līdz 27.jūnijam.

27. augustā Marss maina kustības virzienu uz direktu (uz priekšu ejošu), bet vēl ir pārāk lēns, jeb stacionārs līdz 1. septembrim – ideāls laiks, lai arī paši lēnām “ieskrietos” ar darbiem, jauno un uzlaboto plānu realizāciju.

No 1.septembra līdz 10.septembrim Marss vēl atradīsies Mežāža zīmē, kas ir viena no tā labākajām pozīcijām tādēļ labāk veiksies darbi, kas saistīti ar:

 • dažādu jautājumu kārtošanu valsts iestādēs vai sadarbībā ar tām;
 • darba maiņu un nākotnes karjeras plānošanu;
 • jebkura veida plānošanu, strukturizēšanu un konsekventu īstenošanu;
 • tālejošu un godkārīgu mērķu sasniegšanu;
 • ilgtermiņa plānu izstrādāšanu un realizācijas uzsākšanu;
 • uz praktisku un pragmatisku (izmērāmu, salīdzināmu, aptaustāmu, aprēķināmu) rezultātu vērstu darbību;
 • kontaktiem un sadarbību ar savas nozares profesionāļiem, autoritātēm, cienījamiem un viediem cilvēkiem;
 • savas gribas un rakstura audzināšanu, pacietību, mērķtiecību, askētisku un lietišķu pieeju.

 

No 11. septembra Marss pāriet Ūdensvīra zīmē tādēļ tagad:

 • varam justies brīvāk un baudīt Mežāža periodā sakārtotās lietas un plānus;
 • vairs ne tik stingri sekot visiem priekšrakstiem un noteikumiem, ļaujot ieraudzīt arī nestandarta risinājumus;
 • aktualizēt dažādus uzlabojumus, modernizācijas un inovācijas darba vietā vai saistībā ar darbu;
 • liela nozīme būs humoram un prasmei laicīgi novērtēt un noreaģēt uz pēkšņām idejām un izdevībām, kas ļaus gan apliecināt pašam savas spējas, gan arī nesīs labumu citiem;
 • varam sajust vēlmi izdarīt ko labu kopīgas idejas vārdā, ne tikai priekš sevis, bet arī kolektīva vai grupas interesēs;
 • daudziem būs iespējas it kā izkāpt no esošās situācijas un paskatīties uz to no malas;
 • ja izmantosim savu prātu un spējas domāt ārpus rāmjiem, tad būsim iekļāvušies Marsa ritmos un jau no 8.oktobra, kad Marss būs nonācis tai pašā punktā, no kura tas 11. maijā sāka savu pārskata periodu, varēsim drošu sirdi doties tik uz priekšu, jo sniegtās mācības būs apgūtas, secinājumi un kļūdu labojumi izdarīti, un uzsitīsim sev pa plecu pēc labi padarīta darba. Lai izdodas!