Shrunk Expand

Marss Svaros

(Raksta publikācijas arī http://www.delfi.lv/orakuls/zvaigznes-un-prognozes/49363667_marss-ienak-svaros-apzinati-tieksimies-uz-lidzsvaru-un-taisnigumu )

No 22. oktobra līdz 9. decembrim gribas un enerģijas planēta Marss pavadīs Svaru zīmē, liekot mums apzināti piedomāt pie līdzsvara un taisnīguma jautājumiem. Varam asi reaģēt situācijās, kurās izjūtam netaisnību, kā arī nedomājot mesties palīgā tam, kas pats sevi nevar aizstāvēt.

Pastiprinātu uzmanību piegriezīsim gaumes un estētikas jautājumiem, kā arī, protams, partnerattiecībām visplašākajā nozīmē. Tas var būt darbs pie jau esošo attiecību nostiprināšanas vai pārskatīšanas vai arī jaunu attiecību dibināšanas. Tas pats attiecas uz biznesa partnerību un esošajiem/nākamajiem klientiem.

Lai vai kā, enerģija netiks žēlota, un šie jautājumi būs dienaskārtībā uz “kantes”, tomēr jāatceras, ka ne visur pārlieks mērķtiecīgums tiek novērtēts. Svaru zīmes galvenās priekšrocības ir taktiskums un diplomātija – šīs īpašības tad arī ieteicams izmantot savu mērķu sasniegšanai.

Daži risinās juridiskos jautājumus, kamēr citi liks akcentu uz jaunu sociālo kontaktu dibināšanu un “iziešanu sabiedrībā”. Nu, un, protams, neaizmirsīsim smalko stilu un etiķeti, jo Svariem tīk ārējais skaistums un ir būtiski ko par tevi runās citi.Šī ir izdevība parādīt sevi no labākās puses, apmeklēt mākslas pasākumus, kā arī izklaidēties “ar glanci”.

Tomēr jāatzīmē, ka visu šo laiku un pat vēl ilgāk Marss biežāk veidos tieši saspringtu, nevis harmonisku mijiedarbību ar citām planētām, tādēļ savos centienos jāievēro mērenība, saudzība, jākontrolē savs impulsivitātes un uzstājības līmenis.

Līdz 26. oktobrim vēl saglabāsies saspringts Marsa aspekts ar Saturnu, kas parasti izpaužas kā nepiekāpība strīdos, citu principu un robežu testēšana. Varam to uztvert arī par citu netaktisku un necienīgu attieksmi pret mūsu tradīcijām un parašām, ieradumiem, uzvedības normām. Tomēr jāuzmanās, lai arī paši neprovocētu citus uz agresīvu atbildi ar šādu savu uzvedību.

No 6. novembra līdz 11. decembrim Marsa harmoniskais aspekts ar Merkuru liks mums daudz runāt, rakstīt un braukāt tepat pa tuvāko apkārtni. Varam sagaidīt arī darba komandējumus vai aktīvu komunikāciju ar kaimiņiem. Daži kārtos visdažādākos dokumentus, kamēr citi – apmeklēs kursus, lekcijas un seminārus, apgūs un uzzinās daudz ko jaunu.

No 7. novembra līdz 1. decembrim Marss veidos saspringtu aspektu ar Plutonu, kas atkal jau ir tradicionāls konfliktus pastiprinošs rādītājs. Gribēsim panākt savu par katru cenu, dažkārt – izmantojot aizmuguriskas metodes vai iesaistot citus savās afērās.

Vienlaikus no 18. novembra līdz 14. decembrim Marss konfliktēs arī ar Urānu, kas kopā rada paaugstinātu traumatismu, turklāt – aiz nejaušības un neuzmanības. Varam arī pēkšņi izšķirties un tikpat pēkšņi atkal saiet kopā. Dažkārt rīkosimies pavisam spontāni un neapdomīgi, un tas pats attiecas arī uz risku. Pastiprinātu uzmanību jāpievērš elektrodrošībai – labošanu ieteicams uzticēt atbilstošam speciālistam.

Nu, un, protams, dienas, kurās īpaši jāpiedomā pie taktiskas izturēšanās, jo pastāv risks kādu aizvainot pat nejauši, ir: 25. oktobris, 2., 8., 15., 23. un 30. novembris, 6. un 13. decembris.