Jaunmēness, astroloģiskā interpretācija. Teorija

Raksts domāts astroloģijas studentiem.

Par Jaunmēness periodu sauc Mēness cikla pirmās 2-3 dienas (literatūrā dažkārt tiek minēts laiks, kurš sakrīt ar Saules un Mēness atrašanos vienā u.t.p. zīmē jaunajā ciklā, t.i. kopš precīza savienojuma aspekta). Tātad, Jaunais Mēness cikls sākas no Saules un Mēness precīzā savienojuma aspekta. Tiek uzskatīts, ka Jaunmēness periodā nekādas jaunas darbības uzsākt vēl nevajadzētu, jo jaunā enerģija vēl tikai mostas un tai vajadzīgs laiks, lai noformulētu savu virzienu. Citādi var sanākt tā, kā cilvēkam, kurš ar skaļu troksni ir pamodināts pirms laika un nespēj saprast, uz kuru pusi skriet.

Jaunmēness laikā iesaka ieklausīties savā iekšējā balsī un intuitīvi sajust šī laika enerģiju. Tiek ieteiktas meditācijas un dažādas (garīgās un fiziskās) attīrīšanās procedūras. Ne velti šis posms ir apveltīts ar zināmu noslēpumainību un dažādiem maģiskiem rituāliem, tai skaitā tiem, kas apraksta kā pareizi izteikt savas vēlēšanās.

Praktiskāk noskaņotiem – šis ir laiks, kad jaunos darbus ieteicams plānot, iztēloties un izsapņot, bet pie to realizācijas ķerties mazliet vēlāk.

Katram Jaunmēness ciklam ir sava astroloģiskā karte (savs dzimšanas mirklis), savs ASC, attiecīgi arī sava astroloģisko māju sistēma,  pēc kuras var spriest par jaunā Mēness cikla akcentiem. Sastādām karti uz Saules un Mēness precīzā savienojuma mirki, īpašu uzmanību pievēršot sekojošiem punktiem:

 • Zīmei un mājai, kurā iekrīt Jaunmēness – tas ir Jaunmēness enerģijas izlādes punkts;
 • Jaunmēness kartes stūra mājām un to pārvaldnieku novietojumam.

Šīs būs jaunā Mēness cikla vispārīgās, kopīgās iezīmes, kas fona režīmā ietekmēs mūs visus, noteiks galvenās ievirzes, toni (ja tā varētu izteikties). Tālāk jau liekam šo karti kā tranzītmirkli uz savas natālās kartes, lai noteiktu Jaunmēness ietekmi uz katru personīgi. Par Rietumu klasiskās astroloģijas tēvu atzītais Klaudijs Ptolemajs uzskaita sekojošus punktus Jaunmēness horoskopa analīzē. Jaunmēness radīs notikumus, ja būs spēkā viens no zemāk uzskaitītajiem punktiem:

 • Jaunmēness savienojumā vai opozīcijā ar natālās kartes Sauli vai Mēnesi. Šajā gadījumā tranzīta Jaunmēness ietekme ir nenovēršama;
 • Jaunmēness savienojumā ar natālo stūra māju;
 • Tranzitējošā Jaunmēness stūra mājas ir savienojumā vai opozīcijā ar natālo Sauli, Mēnesi vai natālās mājas stūriem;
 • Tranzitējošā Jaunmēness savienojums vai Jaunmēness kartes stūri atrodas uz natālās kartes spīdekļu (Saules vai Mēness) ass vai natālās kartes stūros.

Kā nozīmīga tranzīta analīzē, tā arī analizējot Jaunmēness mirkli, īpašu uzmanību pievēršam:

 • natālajai mājai, kurā iekrīt Jaunmēness;
 • natālajām mājām, kurās izvietojušies Jaunmēness kartes stūri (galvenokārt ASC un MC);
 • Precīziem (orbiss 1°) aspektiem starp abu karšu planētām un mājām, galvenā uzmanība tiek veltīta savienojumiem;
 • Īpaši svarīgi ir Jaunmēness kartes spīdekļu (Saules un Mēness) savienojumi ar natālās kartes planētām – tiek akcentēta tās mājas tematika, kuru pārvalda dotā planēta (aptumsuma gadījumā tā tiek apgrūtināta);
 • Ja sakrīt abu karšu māju siets, tas pastiprina Jaunmēness nozīmi, jo tiek radīts rezonanses efekts.