Mēness bez kursa

Raksts tulkots no http://theastrologydictionary.com un būs noderīgs tiem, kuri nelasa angliski.

Planēta parasti tiek uzskatīta bez kursa,  kad tā neveido aspektu ar citu planētu, lai gan tiek piemērotas nianses atkarībā no tā, kura definīcija tiek izmantota.

Pastāv vismaz divas atšķirīgas definīcijas, kuras lieto dažādu virzienu atrologi par to, ko nozīmē „bez kursa”, iespējams pat trīs. Visas trīs definīcijas tiks atsevišķi aplūkotas zemāk:

1. “Bez kursa” Hellēniskajā astroloģijā

Koncepcija “bez kursa” vispirms parādījās Hellēniskajā tradīcijā, apmēram mūsu ēras 1.gadsimtā.

Oriģinālā Grieķu termins „bez kursa” bija kenodromia (κενοδρομία), kas nozīmē “nekurienē ejošs” vai “tukšumā ejošs”. Šis stāvoklis „bez kursa” tika piemērots vienīgi Mēnesim, un sākotnēji tika definēts kā spēkā esošs tad, kad Mēness neizveidos nevienu precīzu Ptolemaja aspektu (savienojumu, sekstilu, kvadrātu, trigonu, opozīciju) ar kādu citu planētu nākošos 30 grādus, neatkarīgi no zīmju robežām. Šajā gadījumā Mēness it kā iet cauri tukšumam zodiakā tāpēc, ka viņš neveido nevienas aspektuālas attiecības ar citām planētām divu dienu laikā.

VOC1

Blakus esošajā piemērā Mēness atrodas 15 grādos Vēža zīmē, un tiks uzskatīts par bez kursa esošu, ja tas neizveidos precīzu aspektu ar kādu citu planētu, līdz pārkāps 15 grādus Lauvas zīmē.

Ja šeit būtu kādas planētas Vēža zīmes beigās vai Lauvas zīmes sākumā, vai kāda planēta veidotu aspektus uz šīm zonām abās zīmēs, tad Mēness netiktu uzskatīts bez kursa, saskaņā ar Hellēnisko šīs definīcijas versiju.

 

2. Viduslaiku un mūsdienu definīcijas

Viduslaiku tradīcijā izskatās, ka šī definīcija ir mainījusies tādā veidā, ka par „bez kursa” Mēness tiek uzskatīts tad, kad tas neizveidos precīzu aspektu ar kādu citu planētu līdz ieiešanai nākamajā zīmē.

Šajā kontekstā, diapazons, kurā Mēness ir bez kursa sākas uzreiz pēc tam, kad tas izveido pēdējo precīzo aspektu ar planētu šajā zīmē, kurā tas atrodas, un tas beidzas uzreiz kā Mēness pāriet nākamajā zīmē.

VOC2.jpg

Blakus esošajā piemērā Mēness 16 grādos Auna zīmē kļūst bez kursa esošs tikko kā tas izveido tā pēdējo precīzo aspektu zīmē, kurā atrodas, kas ir savienojums ar Merkuru 15 grādos Auna zīmē.

Mēness tiek uzskatīts par bez kursa esošu tikmēr, kamēr tas neieies Vērša zīmē, jo tas neizveidos nevienu precīzu aspektu ar citām planētām, kamēr neieies nākamajā zīmē.

Tomēr, ja kāda planēta atrastos vai veidotu aspektus ar zonu no 16 līdz 29 grādiem Auna zīmē, tad šajā kartē Mēness nebūtu bez kursa.

Viduslaiku tradīcijā šī definīcija tika pārveidota arī tādā veidā, ka jebkura planēta varēja būt bez kursa, tomēr Mēness joprojām bija galvenais, uz kuru attiecināja šos stāvokļus.

Nav skaidrs kādēļ šis „bez kursa” formulējums tik drastiski atšķīrās Hellēniskajā un Viduslaiku tradīcijā, kopumā tam varētu būt saistība ar horārās astroloģijas attīstību, kura lielāku uzsvaru liek uz aspektu precizitāti pirms planētas maina zīmi, nekā to dara astroloģija.

Viduslaiku versijā definīciju „Mēness bez kursa” lietoja agrīnie angļu 17. gadsimta astrologi, un no šejienes to pārņēma modernā tradīcija, tādējādi ieviešot „Mēness bez kursa” definīciju modernajā astroloģijā.

3. V. Lilly alternatīvā interpretācija Mēnesim bez kursa

Vēlajos 1980tajos un agrajos 1990tajos daži astrologi ievēroja, ka slavenais 17.gadsimta astrologs Viljams Lilli (William Lilly) visticamāk nelietoja tipisko moderno „bez kursa” definīciju savu astroloģisko karšu piemēros, un daži no tā izdarīja secinājumus, ka viņš lietoja pavisam atšķirīgu „Mēness bez kursa” definīciju.

Savā rakstā, kas publicēts 1995 gadā, “Apsvērumi pirms sprieduma izdarīšanas (The Considerations Before Judgement) astroloģe Sju Varda (Sue Ward) apgalvoja, ka Lillija definīcija bez kursa ir nepareizi saprasta. Lilliju parasti citē kā pirmavotu modernajai “bez kursa” definīcijai, kurā planēta skaitās bez kursa kad tā vairāk neveidos aspektus līdz ieiešanai jaunā zīmē. Tomēr, Varda apgalvo, ka Lillija prakse, kuru viņš faktiski piemēroja astroloģiskajām kartēm bija tāda, ka planēta ir “bez kursa”, kad tā neveido aspektu ar citu planētu orbisa ietvaros, neatkarīgi no zīmes robežām.

Šīs Lillija definīcijas “bez kursa” interpretācija ir līdzīga oriģinālajai Hellēniskajai definīcijai, kurā tā neņem vērā zīmes robežas, tomēr to pielieto daudz biežāk, nekā Hellēnisma definīciju, jo Lillija orbisi, kurus viņš piemēroja aspektiem mēdza būt mazāki par 10 grādiem.

Diemžēl šī Lillija “bez kursa” interpretācija joprojām ir kaut kādā mērā pretrunīga, jo secinājumi par to ko Lillijs ir domājis ar “bez kursa esošs”, tiek izdarīti pēc tā, kādā veidā viņš skaidro savus astroloģisko karšu piemērus. Daži astrologi piekrīt, ka šī ir pareiza interpretācija tam, kā Lillijs to bija domājis, un tādā veidā, šeit ir trešā “bez kursa” definīcija, kamēr citi nepiekrīt ka šis būtu patiesais teksta tulkojums, tādā veidā ticot, ka ir tikai divas iespējamās definīcijas.

Triju definīciju “bez kursa” kopsavilkums

  1. Mēness nākamos 30 grādus neizveidos precīzu Ptolemaja aspektu ne ar vienu planētu.
  2. Mēness neizveidos precīzu Ptolemaja aspektu ar kādu planētu kamēr nepāries nākamajā zodiaka zīmē.
  3. Mēnesim nav saejošu Ptolemaja aspektu orbisa robežās.