Dispozīciju ķēdītes un Sinastrijas

Dispozīciju ķēdītes var izmantot ne tikai viena cilvēka personības analīzei, bet arī, lai labāk izprastu divu cilvēku attiecības, jeb sinastrijas. Varam paskatīties arī plašāk, pievienojot izskatīšanai arī laulību datumu un bērnu dzimšanas dienas, lai redzētu, ko katrs no šiem cilvēkiem ienes šajā ģimenē kā kopumā un kāda būs šī mijiedarbība. Turpmāk ieskicēšu galvenos pieturas punktus, ar ko sākt un kam pievērst uzmanību, skatot dispozīciju ķēdītes cilvēkiem, kas ir pāris.

Sāksim ar piemēru, kurā konkrētais pāris ir kopā jau vairāk kā 17 gadus.

Sinastrijas_attēls1

Uzreiz redzam, ka sievietei ir divi centri, kurus veido Venēra ar Urānu vienā, un Jupiteru – otrā centrā. Vislielākais planētu “atbalsts” ir Venērai (pie tās ved Saule, Marss, Saturns, Plutons, Merkurs un Mēness), tātad Venēras tematikai vajadzētu būt diezgan aktuālai visas dzīves garumā. Divi centri nozīmē arī to, ka cilvēks var pārslēgties pēc vajadzības no viena centra uz otru, arī sadalīt uzmanību uz vairākām lietām vienlaicīgi, vai arī vienkārši atpūsties no viena centra tematikas, kad tas ir nepieciešams.

Vīrietim ir viens centrs, kuru veido Jupiters ar Neptūnu. Viens centrs nozīmē galvenokārt to, ka visas planētas ir enerģētiski saistītas vienotā sistēmā un cilvēks visu laiku ir it kā „ieslēgts”, visa uzmanība ir uz planētām centrā, kuras savstarpēji mijiedarbojas. Netiek dota iespēja “nomainīt tēmu”. Redzam arī, ka galvenais atbalsts ir Jupiteram, tātad tieši viņš sevi liks visvairāk „darbināt” un attīstīt visas dzīves garumā. Šādos gadījumos, kad vienai no planētām ir tik liels atbalsts no pārējām, noteikti der paskatīties arī tās atrašanās vietu natālajā kartē un aspektus no citām planētām, lai varētu spriest par atbalstu vai iespējamām grūtībām, ko tās varētu radīt. Šobrīd mēs pie tā nekavēsimies, jo mūsu uzdevums ir noteikt akcentus savstarpējai mijiedarbībai.

Un tā, mēs redzam, ka gan sievietes, gan vīrieša dispozīciju ķēdītēm centrā ir vienojošais elements – Jupiters. Lai gan sievietei tas nav galvenais akcents, tomēr, kā viens no centriem, veido pietiekami svarīgu personības daļu. Tātad varam secināt, ka Jupitera tematikā (kas būtu piem., attīstība, augstākā izglītība, tālākizglītība, dažādi kursi, lekcijas, semināri, kopīgi ceļojumi u.t.t.) šis pāris viens otru atbalstīs vai vismaz izpratīs tās nozīmību otra centienos.

Šajā konkrētajā gadījumā centru atšķirīgais skaits (divi un viens) nav šķērslis, lai saprastos. Problēmas varētu rasties tad, ja vienam no pārī iesaistītajiem cilvēkiem būtu tikai viena planēta vienotā centrā, bet otram – trīs centri vai trīs un vairāk planētas vienotā centrā, kas nozīmētu to, ka viens no viņiem ir nemitīgi koncentrējies uz vienu konkrētu tematiku vai spēj vienlaicīgi darīt tikai ko vienu, bet otrs ir daudzpusīgāks un

ar laiku var sākt otru uzskatīt par pārāk vienmuļu, kā tas varētu notikt piemērā ar nākamo pāri, kur jau ir būtiska atšķirība planētu skaita ziņā, kas ietilpst centros.

Aplūkosim vēl viena pāra piemēru:

Sinastrijas_attēls2

Mēs redzam, ka sievietei ir divi centri, kur vienu centru veido R Plutons, bet visas pārējās planētas savu enerģiju nodot Saturnam, kurš viens pats veido otru centru. Vīrietim, savukārt, ir veseli četri enerģētiskie centri, kuros atsevišķi izvietojušies R Plutons un Mēness, Venēra un Merkurs veido trešo centru un vēl trīs planētas – R Saturns, R Neptūns un direktais Jupiters veido ceturto centru.

Uzreiz kļūst skaidrs, kurš no šiem abiem būs stingrāks un nelokāmāks savā nostājā, jo sievietei gandrīz visas planētas atbalsta vienu vienīgu, turklāt spēcīgu Saturnu centrā (R Plutons veido atsevišķu centru, kas tiek dēvēts arī par atsvešinātības zonu*). Šeit redzams cilvēks ar savu nelokāmo stāju un zināmu stīvumu (tas gan neizslēdz to, ka cilvēks dzīvē nepieļaus kļūdas, tomēr šī dispozīciju ķēdīte liecina par diezgan stingru un smagu raksturu) ņems virsroku pār vīrieša “izkaisītajiem” centriem. Saturna tematika dzīves laikā tiks apspēlēta no daudziem rakursiem.

Vīrietis ir daudzpusīgāks un „sevī satilpina” daudz vairāk planētu enerģijas. Lai gan arī vienā no viņa centriem ir Saturns (R), tomēr viņam tai pašā centrā ir arī Neptūns un Jupiters, kurš prasa aizrautību, izaugsmi un arī mazliet idealizētu pieeju lietām (tātad mīkstina R Saturna nelokāmo ietekmi).

Abiem R Plutons veido atsevišķu centru, kuru no ārpuses neatbalsta neviena planēta. Tātad Plutons būs katra tīri personiskā tematika, ko risināt savas dzīves laikā. (Protams, šeit var iebilst, jo Plutons Skorpiona zīmē ir veselai paaudzei un tātad automātiski nonāk centrā, jo ir savā pārvaldījumā. Tomēr, vieniem tas var būt kā vienīgais centrs, kuru atbalsta visas planētas, citiem – kā viens no vairākiem centriem, bet vēl citiem kā šajā piemērā – viens pats atsvešinātības zonā). Ja reiz runājam par līdzīgo un to, kas vieno, tad varam pamanīt, ka Urāns abu šo cilvēku ķēdītēs ir izvietojies uzreiz aiz centra, kas ietekmē gan profesijas izvēli, gan to, kas atrodas cilvēku tuvumā, tuvākajā apkārtnē. Urāns arī iezīmē to kopīgo veidu kādā šie abi cilvēki veido saiknes ar citiem (atbilstoši Urāna dabai).

Vīrietim gan Venēra, gan Jupiters ietilpst centros, bet sievietei šīs planētas atrodas savās pārvaldītajās orbītās *(skat. ar sarkanu apvilktās planētas) un var izpaust sevi dabiskā veidā, nesastopot šķēršļus un negaidot, kamēr cilvēks laika gaidā nonāks līdz to enerģiju apgūšanai.

Ja runājam par atšķirīgo, tad redzam, ka sievietei planētas veido garāku ķēdīti (4 orbītas aiz centra), kamēr vīrietim ir planētas centrā un pirmajā orbītā aiz centra*. Zinot, ka mēs “apgūstam”, iemācāmies saprast savas planētas sākot no centra un tad pakāpeniski “ejot dziļumā” uz pārējām orbītām, tad redzam, ka vīrietis ir atklātāks, kaut kādā ziņā pieejamāks un viņam ir iespējas ātrāk apgūt un izprast sev dotos resursus (jo viss ir rokas stiepiena attālumā, tepat blakus vai centrā). Sievietei, savukārt, ceļš pie sevis ir garāks, jo tikai tad, kad dzīvojam saskaņā ar savu dvēseles centru un tuvējo apkārtni, varam harmonizēt ceļu, lai tālāko planētu enerģijas varētu nonākt līdz centram.

Ja runājam par atšķirīgo, tad vīrietim, vairāku centru īpašniekam, ir iespēja it kā „pārslēgties” no viena centra uz kādu citu, kad ir sajūta, ka konkrētā centra tematikā vajadzīga pauze. No vienas puses, tas var liecināt par daudzpusību, cilvēks neiestieg kādās problēmās, un viņam vismaz ir iespēja „atpūsties”, aiziet prom no tā visa, bet no otras – cilvēks var būt pārāk virspusīgs un neko neizdarīt līdz galam, bieži atstāt lietas nepabeigtas. To būs grūti pieņemt cilvēkam, kuram visa dzīve griežas ap vienu vienīgu planētu un tāda „izslēgšanas” poga šajā lietā nepastāv (kā piemērā ar vienu pašu Saturnu centrā). Un tad viņš var teikt: ”Nu ko tu lēkā no vienas tēmas pie otras, no vieniem darbiem pie otriem! Izvēlies vienu un izdari to līdz galam!”.  Savukārt pirmais atbildēs: ”Nu cik tad var darboties ap vienu un to pašu”!

Konkrētās atšķirības, protams, vēl nenozīmē, ka šie divi cilvēki nevarētu ilgstoši dzīvot kopā, tomēr ieskicē tās atšķirības, kuru dēļ ir iespējamas nesaprašanās (lai gan abiem Saturns un arī R Plutons ir viņu centru sastāvā, tātad šo planētu tematika būs tā, kas vieno).

Šajā rakstā vēlējos parādīt, ka dispozīciju ķēdītes var dot diezgan uzskatāmu pāra attiecību raksturojumu, vadoties no centrā vai centros esošajām planētām, atbalstu tām no citām planētām ārpus centra, un centru skaita. Protams, šis ir ļoti vispārināts raksturojums, kas tikai ieskicē galvenās līnijas. Detalizētākam raksturojumam būtu jāskatās vispirms uz vienojošajiem elementiem (kā tie izvietojušies natālajā kartē (zīmē, mājā)) un atšķirībām – cik ļoti tās ietekmē vai neietekmē pāra attiecības.

————————————————————-

* balstoties uz A. Astrogora “Dvēseles Formula” pamatiem.