XI māja

Ar XI māju tradicionāli saista draudzību, draugu ietekmi uz horoskopa īpašnieku un viņa ilgtermiņa dzīves plāniem. Astroloģiskajā literatūrā tiek izmantoti sekojoši XI mājas nosaukumi: Draugu māja, Labais gars, Ieguvumi, Draugi, Biedriskums, Benefacia.

Tā ir sekojošā māja, kas atbilst Ūdensvīra zīmei. To pārvalda Urāns, līdzpārvaldnieks – Saturns. Pirmo mājas trešdaļu pārvalda Urāns, otro trešdaļu – Merkurs, trešo trešdaļu – Venēra. Individuālajā horoskopā pirmā trešdaļa atbild par personas draugiem, protekcijām un ienākumiem no tām, atbild par tēva nāvi, bērnu likteni un to laulātajiem draugiem. Otrā trešdaļa sniedz skaidrību par cerībām, vēlmēm, saistību ar akciju sabiedrībām, tie ir ienākumi no personīgā biznesa, karmiskās saites. Pēdējā trešdaļa pārvalda garīgā plāna vēlmes un cerības, naidīgas ietekmes un horoskopa īpašnieka personisko likteni.

XI māja raksturo aizrautības un novirzienus, tas ir nopelnu sektors, draudzība un patronāža, konkrēti draugi un paziņas, mērķi, horoskopa īpašnieka cerības un sapņi. XI māja atbild arī par protekcijām, projektiem un iecerēm, cilvēka godkārīgo ieceru realizācijas iespējām vai šķēršļiem to ceļā, veiksmi un paveikšanās elementiem, cilvēka sabiedrisko dzīvi, runā par to, kā viņš patiesībā attiecas pret dzīvi. Pie XI mājas pieder arī visas nepieklājīgās lietas, satricinājumi ģimenē un seksuālajās attiecībās, profesionālie konflikti cilvēcisko attiecību līmenī, cilvēka psiholoģiskās, politiskās un sociālās rīcības motivācija. XI māja liecina par saskanīgumu ar cilvēkiem, cilvēciskumu, humānismu, harmonijas līmeni attiecībās ar kolektīvu, darbība apvienībās, savienībās un asociācijās. XI mājas ietekmē ir ienākumi no profesijas, un ir labvēlīga padomnieku, arbitru un advokātu darbībai.

Cilvēka organismā XI māja kontrolē kājas, īpaši potītes (iespējami krampji).

XI māja ir cieši saistīta opozīcijas ziņā ar V māju un daļēji risina tās problēmas. Kā sekojošā pēc X mājas, tā daļēji risina arī šīs mājas lietas un ir netieši saistīta ar XII māju.

XI mājas virsotne stihijās un krustos

XI mājas virsotne Uguns zīmēs (Auna, Lauva, Strēlnieks). Cilvēks skaidri zina, ko viņš vēlas no dzīves un aktīvi, pat nedaudz agresīvi, darbojas savu dzīves plānu sasniegšanā. Viņa darbībās manāmi spiediena elementi, avantūrisms un radošs entuziasms, kas iekrāsots ar ideālismu. Viņš drosmīgi iesaistās cīņā ar apkārtējo sabiedrību, lai realizētu savus plānus un diezgan ātri kļūst nervozs, kad kaut kas nenotiek pēc viņa gribas. Viņš ir prasīgs un autoritārs draudzībā.
XI mājas virsotne Zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis). Cilvēks tiecas uz drošību, stabilitāti un pastāvīgumu dzīvē un atbilstoši praktiski un konkrēti formulē savus dzīves plānus bez lieka ideālisma. Sabiedriskos kontaktus pirmkārt viņš skata no sava labuma pozīcijām, ievieš noderīgus draugus un paziņas un izmanto viņus savu plānu realizācijai.
XI mājas virsotne Gaisa zīmēs (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs). Cilvēkam ir izplūduši, nenoteikti priekšstati par mērķiem un dzīves uzdevumiem. Priekšstati par savu dzīvi plūst un mainās laika gaitā. Tas attiecas uz sabiedriskajiem kontaktiem, draudzību, pazīšanās saiknēm, kurās cilvēks neizjūt trūkumu. Viņš gribētu kalpot sabiedrībai garīgajā plānā.
XI mājas virsotne Ūdens zīmēs (Vēzis, Skorpions, Zivis). Cilvēks pret savu dzīvi izturas ļoti emocionāli. Viņš ir jūtīgs pret citu cilvēku attieksmi – draugu, paziņu un visas sabiedrības attieksmi kopumā. Savus dzīves plānus viņš veido saskaņā ar sava loka kolektīvo apziņu un izvairās no pretrunām ar savu sirdsapziņu.

XI mājas virsotne kardinālajās zīmēs (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis). Cilvēks aktīvi realizē savus sapņus un cerības. Viņš dzīvē meklē zināšanu dziļumu un pašizteikšanos.
XI mājas virsotne fiksētajās zīmēs (Vērsis, lauva, Skorpions, Ūdensvīrs). Cilvēks ir stabils un noturīgs savos priekšstatos un viņam ir skaidrs redzējums par to, ko viņš sagaida no dzīves. Viņš izstrādā detalizētus plānus savu sapņu un ieceru realizācijai. Viņš ir noturīgs draudzībā un kautrīgs savu vēlmju izpausmē.
XI mājas virsotne mutablajās zīmēs (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis). Cilvēks nav pārliecināts par saviem dzīves plāniem. Viņš vienlīdz viegli saprotas gan ar kardinālā, gan fiksētā tipa cilvēkiem un ir labs starpnieks starp tiem. Viņš ir sabiedriski aktīvs un vienmēr jaunu pazīšanos meklējumos.

Atkarībā no XI mājas virsotnes atrašanās Zodiaka zīmē dažas šīs mājas iezīmes var paspilgtināties vai pavājināties.

Fragments no Величко Ф. К. “Энциклопедия домов гороскопа”