VII māja

Laulība. Partnerības māja. Pāri.
Tā ir stūra māja, analoģiska Svaru zīmei Zodiakā un to pārvalda Venēra. Pirmās trešdaļas pārvaldnieks – Venēra, otro (vidējo) daļu pārvalda Urāns, trešo (pēdējo daļu) – Merkurs. Atbilst gaisa stihijai un tādēļ nes garīguma, ideālisma un mainīguma nokrāsu.

Plašākā nozīmē tas ir sadarbības un laulību partneru sektors. Tā potenciāls atbilst cilvēka garīgās saskarsmes vajadzībām un aicinājumam savienot cilvēkus.

VII mājā ir apkārtējā pasaule, jeb ārējā, un dažādas cilvēku apvienošanās formas – apvienības, savienības, korporācijas, interešu klubi, asociācijas, sadarbības. Bez draugiem un domubiedriem cilvēciskajās attiecībās sastopami arī personīgie ienaidnieki. VII māja nodarbojas un cīnās ar atklātajiem ienaidniekiem, kamēr slepenie, slēptie ienaidnieki atrodas XII mājā. Sadzīviskā nozīmē tā ir laulību, laulību līgumu un vienošanās māja, kopdzīve tās visdažādākajās izpausmēs (incests, homoseksuālisms, lesbisms, tiek izskatīts arī VIII mājas sakarā). Pēc VII mājas tiek vērtēta cilvēku savstarpējā saderība, laulības iespējamā šķiršana. Šeit pieder arī tiesas procesi un apgrūtinājumi. VI māja ieved ikdienas dzīvē un atraisa cilvēka attieksmi pret citiem cilvēkiem (kopā ar III, IV, V mājām). Šeit tiek vētīti viņa kontakti, sakari, viņa talantu atzīšana, viņa integrēšanās darba kolektīvā, uzvedība kopējā darbā (informācija arī no VI mājas).

Apkopojot VII mājas informāciju, atzīmēsim, ka tā kopumā apraksta cilvēka savstarpējās attiecības ar sev līdzīgajiem, neskarot saimnieka – darbinieka, priekšnieka – padotā un cita veida nevienlīdzības.

VII mājā cilvēks pastāvīgi mācās uzvesties un sadarboties ar partneri un domubiedriem konstruktīvā līmenī. Likumdošanas (juridiskajā) jomā cilvēks VII mājā vēršas pie speciālista un lieta pāriet uz IX māju.

VII mājas virsotne stihijās un krustos

VII mājas virsotnes stāvoklis būtiski maina šīs mājas potenciālu.
Uguns zīmēs (Auns, Lauva, Strēlnieks) – lepnums, augstas darbaspējas, entuziasms jaunajos kopuzņēmumos. Cilvēks rada enerģisku iespaidu un izvēlas enerģisku partneri. Partnerattiecībās ir aktīvs un cenšas ieņemt vadošo lomu.
Zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) – reālas vēlmes, pastāvība, godīgums attiecībā uz partneri. Cilvēks izvēlas praktisku partneri un attiecībās meklē drošību un izturību pret likteņa sitieniem.
Gaisa zīmēs (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs) – prāta lokanība, lietišķā attapība, plašs interešu loks. Cilvēks meklē intelektuālu partneri, ar kuru būtu interesanti apspriest visus aktuālos jaunumus. Neuzticams partneris.
Ūdens zīmēs (Vēzis, Skorpions, Zivis) – emocionalitāte, jūtīgums, maigums. Cilvēks ir liels privātīpašnieks partnerībā. Partnerī meklē atbalstu, galvenokārt emocionālajā sfērā. Nepieciešama sapratne un līdzjušana.

Kardinālā krusta zīmēs (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis). Cilvēks caur sadarbību realizē savu personisko līniju. Viņš organizē darba kolektīvu un veic efektivitātes eksperimentus.
Fiksētā krusta zīmēs (Vērsis, Lauva, Skorpions, Ūdensvīrs). Cilvēks ir prasīgs un lojāls kopējā darbā, bet ar grūtībām pielāgojas apstākļu maiņai, vēlas saglabāt visu kā bija. Pastāvīgs un stūrgalvīgs savos ieradumos. Nemīl vienlaicīgi darīt vairākus darbus.
Mutablā krusta zīmēs ( Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis). Cilvēks ir elastīgs un komunikabls ar partneriem. Pret kolektīvu ir piekasīgs, pieprasot sev vairāk uzmanības. Ar partneri, kurš nav pratis atrast pareizo pieeju viņam, izšķiras un meklē jaunu kompanjonu.

Fragments no Величко Ф. К. “Энциклопедия домов гороскопа”