VI māja

Vispārpieņemtie apzīmējumi – Katafora. Mazā fortūna. Darba un veselības māja. Slimības. Sliktais liktenis. Nelaimes. Kadentā māja, kas pēc rakstura līdzvērtīga mutablā krusta īpašībām. Zodiakā atbilst Jaunavas zīmei (veselība, higiēna). Simboliskais pārvaldnieks – Merkurs. VI māja attiecas uz Zemes trigonu. Tādēļ visām tās problēmām ir praktisks, piezemēts raksturs. Galvenās nozīmes: slimības, ražošanas attiecības, pakļaušanās.
Tā ir ikdienas darba māja, piespiedu darbs, darbs pēc līguma un cilvēka darba spēju atjaunošanās. Darba un veselība sektors, kalpošana citiem cilvēkiem. Caur VI māju iet profesionālās pilnveidošanās ceļš, un atbildības audzināšana par saviem darbiem un cilvēkiem, kas ir ekonomiski atkarīgi no horoskopa īpašnieka. Plašā nozīmē tā ir māja, kas atbild par ideju realizācijas metodēm un tehniku. Sabiedriskajā nozīmē tā ir strādnieku un līgumdarbinieku pasaule, kuriem tiek izdalīti uztura līdzekļi izdzīvošanas minimuma un darba spēju atjaunošanai. VI mājā cilvēks mācās uzvesties savā tuvākajā darba kolektīvā, kontaktēties ar kolēģiem.

Cits VI mājas līmenis – rūpes par savu veselību. Šeit ietilpst tendences uz asām saslimšanām, higiēna, nepieciešamais apģērbs, apkārtējās vides stāvoklis (ekoloģija), VI māja ir cieši saistīta ar XII māju, kas satur ziņas par hroniskām saslimšanām un cilvēka garīgo transformāciju.

VI mājas pieredze noderēs arī karjerai (X māja). Persona mācās strādāt ar cilvēkiem, iejūtas ekspluatējamā ādā, lai pareizi ekspluatētu citus. Sadzīviskā nozīmē tā ir ikdienas sīkumu māja. Rūpes par ēdināšanu. Ikdienas pašsajūta, piedāvātie pakalpojumi. Mājas saimnieciskie sīkumi, rūpes par garderobes uzturēšanu noteiktā kārtībā, mājdzīvniekiem, ieradumi, mājas mīluļi. Darbā – kolēģi un padotie. Rūpes par ikdienas darba nodrošināšanu. Pēc šī tiek izskatīta cieša VI mājas saistība ar IV māju – rūpes par bērniem (apgādājamajiem) plūstoši pāriet no V mājas uz VI. Uz VI mājas lietām attiecas arī kalpi un līgumstrādnieki, kas dzīvo kopā ar horoskopa īpašnieku. VI mājā cilvēks mācās vadīt padotos un organizēt savu ikdienas dzīvi.

Organismā VI māja atbild par ķermeņa un ekstremitāšu vispārīgo aprūpi, īpašu uzmanību pievēršot zarnu traktam un saules pinumam. Norāda uz veselības stāvokli, tai skaitā no seksuālā viedokļa.

Pirmā mājas trešdaļa – slimība. Ārstēšanas metodes un slimnieku kopšana. Rūpes par tiem, ēdināšana, drēbes. Vīratēvs, sievastēvs, onkulis, tante, vīra ārsti, drauga nāve. Bērna īpašumattiecības. Pirmās trešdaļas pārvaldnieks – Merkurs.

Otrā (vidējā) mājas daļa – darba attiecības un darba apstākļi, darbavieta, izdevīgums, ko sniedz darbs. Ierēdņi, kalpotāji, rentnieki, līgumdarbinieki. Cilvēki ar zemāku sociālo izcelsmi. Pārvaldnieks – Saturns.

Trešā (pēdējā) mājas trešdaļa – brīvā profesija (ārsts, advokāts, zinātnieks), mājdzīvnieki, nelabvēlīgās ietekmes laulībā, iespējamie zaudējumi dēļ partnera. Pārvaldnieks – Venēra.

VI mājas kupsida atrašanās stihijās un krustos

VI mājā cilvēks uzkrāj svarīgu dzīves pieredzi, bet stihiju tirgoni un raksturu kvadrāti uz VI mājas virsotnes (kupsida), ienesīs savas korekcijas un potenciāla salikumu.
Uguns zīmēs (Auns, Lauva, Strēlnieks) cilvēks iegūst lielu dzīvotspēju un enerģiskumu. Piemīt augsts entuziasms darbā un dzīves svarīgākajās situācijās. Saslimšanas noris vētraini, ar augstu temperatūru un krasi izteiktiem simptomiem.
Zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) cilvēks savu dzīvi organizē loģiski un praktiski. Viņš mācās no savas un citu pieredzes, izmantojot savu spēcīgo intuīciju. Viņš mīl darbu, kas nes taustāmus augļus. Slimības noris gausi, dažkārt tiek ielaistas un pāriet hroniskās saslimšanās. Cilvēkam ļoti nepatīk justies slimam, bet ir diezgan aizdomīgs (aizdomas, ka ir slims).
Gaisa zīmēs (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs) cilvēks savu dzīvi balsta uz garīgajiem pamatiem. Viņa veselības stāvoklis lielā mērā atkarīgs no nervu sistēmas, pašsajūtu nosaka domāšanas veids. Slimības viegli iegūst mainīgu, neraksturīgu formu.
Ūdens zīmēs (Vēzis, Skorpions, Zivis) cilvēka dzīvi vada sajūtas. Viņš ir jūtīgs uz apkārtējo attieksmi pret sevi. Slimības ir grūti diagnosticējamas un dažkārt skar asinsvadu un limfātiskās sistēmas.

Kardinālā krusta zīmēs (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis) cilvēks savu dzīvi organizē pēc saviem ieskatiem, kā viņam šķiet labāk, un atdod visus spēkus nospraustā mērķa sasniegšanai. Darbā ir iniciators. Viņam ir laba veselība un spēcīga ķermeņa konstitūcija. Apstākļus pielāgo sev optimālā veidā. Slimībās ne pārāk uzticas ārstam un bieži nodarbojas ar pašārstēšanos.
Fiksētā krusta zīmēs (Vērsis, Lauva, Skorpions, Ūdensvīrs) cilvēks savu dzīvi organizē lēnām, bet uzstājīgi. Viņš stūrgalvīgi analizē tās mācības. Viņam ir nepietiekamas spējas pielāgoties apstākļiem. Darbā mīl savulaik ieviesto kārtību un nevēlas to mainīt. Viņam nav laba veselība dēļ tā, ka saslimstot, viņš ilgi nostaigā uz kājām cerot, ka viss pāries pats no sevis, un ārstēšanos uzsāk ne uzreiz. Slimības mēdz ievilkties, lai gan ārsta norādījumus cilvēks ievēro precīzi.
Mutablā krusta zīmēs (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis) cilvēks ir jūtīgs pret mazākajām pārmaiņām dzīvē un darbā un momentā uz tām reaģē, pielāgojoties tām. Viņam ir vāja konstitūcija, bieži slimo bērnībā, bet uz vecumu iegūst imunitāti. Mīl ārstēties un dažkārt vienlaikus izmanto vairākas ārstēšanās metodes. Slimības ir cieši saistītas ar cilvēka emocionālo stāvokli.

Fragments no Величко Ф. К. “Энциклопедия домов гороскопа”