IX māja

Ticības māja. Teos. Ideoloģija. Ceļojumu māja.

Tā ir kadentā māja, kas atbilst mutablajam krustam un uguns stihijai, Mutablai Strēlnieka Zīmei. Mājas un tās pirmās trešdaļas pārvaldnieks – Jupiters. Otrās (vidējās) trešdaļas pārvaldnieks – Marss. Trešās (pēdējās) trešdaļa pārvaldnieks ir Saule.

Pirmā IX mājas trešdaļa ietver ziņas par reliģiju, pareģojumiem, ezotērisku, filozofiju, tikumību, sapņiem, par saistību ar ārzemēm un ienākumiem no ārzemēm. Tāpat tā ietver ziņas par radiniekiem „pēc likuma”, ne asinsradiniekiem (vīra/sievas māsa, vedekla, znots, vīra/sievas brālis).

Otrā IX mājas trešdaļa runā par otro dzīves trešdaļu, ārzemju braucieniem, kas saistīti ar profesiju, interesēm aiz robežām, par humanitāro vai garīgo karjeru, izdevniecību darbu, par padoto tēviem.

Trešā IX mājas trešdaļa skar trešo dzīves trešdaļu, garīgās profesijas, augstāko karjeras punktu, ienaidniekus, kas saistīti ar karjeru.

Tas ir garīgās sapratnes un ceļojumu sektors, kas paplašina redzesloku. Šis redzesloks ietver ideoloģiju, reliģiju, filozofiju, augstāko izglītību. IX mājā ir kolektīvā apziņa, sabiedriskā doma, likumdošanas, juridiskās, reliģiskās iestādes. IX mājas ietekmē ir viss, kas ir liela mēroga fiziskajā un garīgajā plānā. Salīdzinot ar pretējo, III māju, IX māja satur augstākās kārtības informāciju – ideālus, koncepcijas, prāta spriedumus, idejas, hipotēzes, ētiskās problēmas, ne īsos braucienus, tālos ceļojumus, saiknes ar ārvalstīm, ne iekšējo, bet ārējo politiku un diplomātiju. Tādā veidā IX māja no darbības plāna pāriet uz domāšanas līmeni. Šeit formulējas neatkarīgais personiskais viedoklis. Cilvēks pats meklē atbildes uz svarīgiem dzīves jautājumiem, meklē dzīves jēgu. Saņem drosmi pārkāpt noteiktās robežas un iedot mērķi un virzienu citiem cilvēkiem, iedvesmojot tos sabiedrībai svarīgu uzdevumu risināšanai. III mājā cilvēks satiekas ar ģeogrāfiski tuviem cilvēkiem, kā likums, pašmāju (savas valsts pilsoņiem). IX mājā cilvēks kontaktējas ar ģeogrāfiski attāliem cilvēkiem, ārzemniekiem, kas bieži dzīvo aiz paša valsts robežām. No IX mājas raksturojuma astrologs izdara secinājumus par cilvēka garīgo līmeni, viņa dzīves uzstādījumiem, ideāliem, ētiskajiem apsvērumiem, viņa artistisko un radošo darbību (kopā ar V māju), intelektuālās un garīgās saskarsmes manieri, par viņa attieksmi pret varu kā tādu un par savas ietekmes paplašināšanu, un konkrēti – par viņa garīgās izaugsmes iespējām un interešu plašumu, kā arī viņa braucieniem uz ārzemēm.

Atšķirībā no VIII mājas, kas paredz neizbēgamu nāvi, IX māja dod iespēju iegūt nemirstību caur intelektuālās darbības rezultātiem. IX māja saistīta ar zinātniekiem – nākamo paaudžu mentoriem/skolotājiem. Karjerai ne mazāk svarīga ir bagāta IX mājas, nekā X mājas aspektācija. IX mājas pārvaldnieka stāvoklis ietekmē horoskopu mazāk, nekā planētas, kas tajā atrodas.

IX māja atbild par spēju uz abstrakto domāšanu, norāda uz apgarotības līmeni un nosaka partnerības tipu, kas nepieciešams šim cilvēkam garīgai harmonijai. Tās pārvaldījumā atrodas sapņi, cerības (kopā ar XI māju), halucinācijas (kopā ar VI un XII māju), sapņošana miegā (kopā ar XII māju) – pretējais konkrētam materiālismam III mājā. Organismā IX māja kontrolē nervu sistēmu, aknas un gurnus.

IX mājas virsotne stihijās un krustos

IX mājas kupsida atrašanās stihijās un krustos skaidri pasvītro mentalitātes īpašības cilvēka raksturā.

Uguns zīmēs (Auna, Lauva, Strēlnieks). Cilvēks ieliek daudz enerģijas lietās, kas saistītas ar sabiedrības uzlabošanu, daudz šai sakarā izmantojot ceļojumus. Viņš labprāt pieņem dzīves izaicinājumus.
Zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis). Cilvēkam ir konservatīvi dzīves mērķi, uz ceļojumiem skatās no praktiskā viedokļa, savas zināšanas izmanto labklājības uzlabošanai. Viņa ētika ir stabila un praktiska.
Gaisa zīmēs (Dvīņi, Svari, Ūdensvīrs). Inteliģents cilvēks, kurš tiecas pēc zināšanām un organizē priekš sevis interesantus un izzinošus ceļojumus. Viņš vēlas izveidot savu loģisko pasaules ainu, kurā nebūtu pretrunas.
Ūdens zīmēs (Vēzis, Skorpions, Zivis). Cilvēkam ir emocionāla attieksme pret visu apkārtējo. Viņš mācās dzīvi no konkrētām situācijām un būtiski izjūt zināšanu nepietiekamību. Viņam nav stimulu, kas rosinātu aktīvai zināšanu apguvei. Izvairās no abstrakcijām. Jūtīgs uz ārzemju ietekmi.

Kardinālajās zīmēs (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis). Cilvēks aktīvi piedalās grupu pasākumos un viegli kļūst par to organizatoru un līderi. Viņš aktīvi paplašina savu redzesloku, kur svarīgu lomu spēlē tālie ceļojumi. Savos centienos, tomēr, viņš ātri atdziest un pārslēdzas uz citu darbu, atstājot iepriekšējo nepabeigtu.
Fiksētajās zīmēs (Vērsis, Lauva, Skorpions, Ūdensvīrs). Cilvēks lēnām, bet pamatīgi būvē savus pasaules uzskatus, pirmajā vietā izvirzot drošību un savas eksistences stabilitāti. Viņš ar grūtībām maina ierastos priekšstatus un nostiprinātos dzīves uzskatus.
Mutablajās zīmēs (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis). Cilvēks ir dvēseliski atvērts. Viņš labprāt piedalās diskusijās un debatēs. Mīl daudzveidību dzīvē, tai skaitā izklaidējošus ceļojumus, nepalaiž garām iespējas apgūt kaut ko jaunu. Labas pielāgošanās spējas gan cilvēkiem, gan apstākļiem, tiek novērots viedokļu nepastāvīgums.
Precīzākas ziņas par cilvēka mentalitāti un garīgumu var pasmelties no Zodiaka zīmes, kas atrodas IX mājas virsotnē.

Fragments no Величко Ф. К. “Энциклопедия домов гороскопа