IV māja

Zemes stūris. Vecāku mājas. Dzīves nogale. Kardinālā, stūra māja. Simboliski atbilst Vēža zīmei, pārvalda Mēness. Jupiters un, iespējams, Neptūns šajā mājā eksaltē (daļa astrologu uzskata, ka Neptūns IV mājā atrodas labā harmonijā ar šo māju). Mājas pirmo trešdaļu pārvalda Mēness, otro trešdaļu – Plutons, trešo – Neptūns. Šis ir horoskopa īpašnieka no vecāku ģimenes iedzimto un pārmantoto iezīmju sektors. IV māja sākas no IC – viena no četriem galvenajiem natālās kartes punktiem, kas spēcīgi saistīts ar X māju, simbolizējot personīgā un sabiedriskā nesaraujamo saikni cilvēka dzīvē. Pēc IV mājas mēs varam spriest par cilvēka personīgajām darba kvalitātēm.

IV māja pirmkārt parāda ar kādām iedzimtām (mantotām) dzimtas īpašībām cilvēks sevi identificē, dažkārt pat neapzināti. Pēc IV mājas var spriest par ietekmi kādu atstāj vecāki (un vispār senči) uz aplūkojamā cilvēka personības veidolu.

Šī māja parāda mūsu ikdienas dzīves kārtību – ieradumus, emocionālos stereotipus, kas formējušies pašā agrākajā apkārtnē un pastiprinājuši pārmantotās iezīmes, kā arī tos, kas veidojušies vecāku ietekmes rezultātā. IV māja apzīmē cilvēka dzīves sākumu un beigas, viņa mājas dzīvi. IV māja ietver ļoti dziļas psiholoģiskas patiesības par cilvēku, liecības par personīgo dzīvi ģimenē, par vecākiem (visbiežāk māti), nekustamo īpašumu. IV māja informē par sava īpašnieka neatkarības garu, runā par viņa attieksmi pret dzimteni, par dzīvesvietas esamību (vai cilvēkam ir savs kaktiņš, vai viņam būs drudžaini jāmētājas pa dzīvi), par psiholoģisko atmosfēru cilvēka un viņa vecāku ģimenē, par ģimenes materiālo pārticību (kopā ar II mājas rādītājiem). Dzīvesvieta, ģimene, tuvinieki, tuvākā apkārtne, ģimenes tradīcijas attiecībās ar vecākiem – tās ir šīs mājas galvenās tēmas.

Ja III māja runā par kolektīvo domāšanu, rad IV māja raksturo kolektīvo dvēseli – jūtas un sajūtas, ko cilvēks izjūt attiecībā uz savu šauro loku, ģimeni. Bērns ir pieķēries vecāku mājām kā ligzdai, pieaugušais – sevis paša ģimenei, vecīši ir atkarīgi no mājas apkārtējiem cilvēkiem. IV māja aptver apkārtējās vides nosacījumus, kurus cilvēks sev radījis pats. Nekārtība viņa nepastarpinātajā apkārtnē liecina par nedisciplinētu, nekārtīgu domāšanas veidu (skat. III mājas apstākļi).

Bez tam, IV māja liecina par horoskopa saimnieka nekustamo īpašumu (zeme, celtnes, ražošanas uzņēmumi, kas ir kā privātīpašums). Šī māja dod priekšstatu par sākumu un beigām jebkurai cilvēka realizācijai. Kopā ar II māju tā dod priekšstatu par renti un pensijas nodrošinājumu. Situācija VIII mājā aprakstīs no vecākiem gūstamā mantojuma perspektīvas.

Par cilvēka vecākiem spriež pēc IV un X mājas. Par tēvu dienas dzimšanas gadījumā spriež pēc Saules, bet, ja cilvēks dzimis naktī – pēc Saturna. Par māti spriež visbiežāk pēc Mēness, īpaši pie nakts dzimšanas, vai pēc Venēras – pie dienas dzimšanas. Saturns IV vai X mājā, kā arī Saule, kas pavājināta sliktiem aspektiem, mēģina pavēstīt, ka tēvs nespēs palīdzēt saviem bērniem vai agri mirs. Saule VIII mājā un Saturns X mājā norāda uz tēva agras nāves iespējamību. Ja Mēnesim aspekti ir sliktāki, kā Saulei, tad māte prasīs īpašu aprūpi. Pie Saules un Mēness savstarpējā kvadrāta vai opozīcijas – disharmonija, vecāku šķiršanās.

Kā otrā māja no III, IV māja var dot priekšstatu par brāļu un māsu īpašumiem, bet kā desmitā māja no VII, IV māja apraksta strādājoša dzīvesbiedra sociālo stāvokli un pašrealizāciju. Kā pretstats X mājai, IV māja norāda uz grūtībām karjerā, kas saistītas ar cilvēka personīgo, mājas dzīvi.

Pirmā trešdaļa IV mājai attiecas uz vecākiem, dzīves nogali, mantojumu, zemes īpašumiem, māsas vai brāļa īpašumiem, bērnu ienaidniekiem, raksturo drauga slimības, sieviešu kartē tie ir vīra dienesti.

Otrā trešdaļa apraksta cilvēka patstāvību profesijā, viņa dzīves vietu, viņa attieksmi pret zemes apsaimniekošanu, kalnrūpniecību, dzelzceļiem, celtniecību.
Trešā (pēdējā) trešdaļa pastāsta par cilvēka garīgo dzīvi vecumdienās, par viņa nelaimīgajām mīlas saitēm, par jaunības dienu mīlestībām. Šeit mēs redzam pastāvīgo garīgi radošo cilvēka darbību, īpaši vecumdienās, un, ja uz šo mājas daļu nāk saspringti aspekti – norāda uz horoskopa īpašnieka negatīvo ietekmi uz saviem bērniem.

Organismā IV māja saistīta ar barības trakta apakšējo daļu, ar kuņģi, aizkuņģa dziedzeri un krūts dziedzeriem. Saspringti aspekti uz IV māju runā par iespējamām problēmām šajos orgānos. Papildus informācija nāk no VI un XII mājas.

Potenciāls, ko ienes IV māja ir ārkārtīgi svarīgs cilvēka rakstura veidošanās procesā, un pirmkārt tas attiecas uz IV mājas kupsida (IC, apakšējās kulminācijas astronomiskais punkts) atrašanos Zodiaka zīmēs.

IC atrašanās stihijās un krustos

IC atrašanās uguns zīmēs (Auns, Lauva, Strēlnieks) stimulē cilvēka aktivitāti visas dzīves garumā.
IC atrašanās zemes zīmēs (Vērsis, Jaunava, Mežāzis) apsola viņam materiālā stāvokļa nostiprināšanos ar gadiem, tāpēc vecumdienās cilvēkam nebūs materiālu problēmu.
IC atrašanās gaisa zīmēs (Dvīņos, Svaros, Ūdensvīrā) apvelta cilvēku ar intelektuālu spēku un spēju atrast izeju no jebkuras dzīves situācijas.
IC atrašanās ūdens zīmēs (Vēzis, Skorpions, Zivis) liek cilvēkam savlaicīgi domāt un rūpēties par savu nodrošinājumu vecumdienās.

IC kardinālā krusta zīmēs (Auns, Vēzis, Svari, Mežāzis) dod cilvēkam aktivitāti savā apkārtnē. Viņš maina apkārtni un apstākļus pēc saviem ieskatiem.
IC fiksētā krusta zīmēs (Vērsis, Lauva, Skorpions, Ūdensvīrs) apvelta cilvēku ar tieksmi uz pastāvību un nepatiku pret būtiskām pārmaiņām savā dzīvē. Kad apstākļi viņu piespiež uz pārmaiņām, viņš rīkojas ātri, pārliecinoši un savā labā.
IC mutablā krusta zīmēs (Dvīņi, Jaunava, Strēlnieks, Zivis) provocē daudz pārmaiņu cilvēka apkārtnē pateicoties vājajam raksturam un jūtu valdīšanu pār saprātu.

Konkrēti katrā zīmē IC veicina noteikta rakstura attīstību. Ja IC zīme ir tāda pati kā vecākam, paaugstināt iespējas mantojuma iegūšanai, īpaši, ja to apstiprina II un VIII mājas stāvoklis.

Fragments no Величко Ф. К. “Энциклопедия домов гороскопа”