Dispozīciju ķēdīšu skaidrošanas piemēri

Šajā rakstā vēlos parādīt vairāk piemērus kā analizēt dispozīciju ķēdītes, izmantojot abus zīmes pārvaldniekus un papildus ņemot arī Prozepīni un Hīronu, kas ir astroloģijā pētīti salīdzinoši maz un izraisījuši arī pretrunīgus spriedumus. Izmantotais materiāls ir aizgūts no thayastar.com un būs noderīgs īpaši tiem, kas nelasa svešvalodās. Pati, sastādot ķēdītes, es izmantoju tikai vienu zīmes pārvaldnieku, bet publicējot šo rakstu vēlos parādīt, ka izpētei šajā ziņā nav robežu un ir iespējams ķēdīšu konstruēšanā izmantot arī papildus elementus (ASC, Hīronu, Prozepīni, Melno un Balto Mēnesi u.t.t).

Tāpat vēlos atgādināt, ka pilnīgākai personības rakstura izpētei vienmēr ir ieteicams skatīt visu arī kontekstā ar natālo karti, bet galvenās planētas, kuras izkristalizēsies 4 ķēdīšu centros, veidos atslēgas vārdus. Šis raksts un analīzes princips atšķirsies no iepriekšējiem ar to, ka tā autors savu analīzi ir balstījis uz vienas galvenās planētas atrašanu Atlantam, Ikaram, Antejam un Sīzifam (atšķirībā no iepriekšējiem rakstiem, kuros tika ņemtas vērā visas planētas, kas nonāca centros). Planētai, kurai tiek noteikta galvenā loma katrā ķēdītē ir vai nu vislielākais spēks (vai attiecīgi vājums, ja runa iet par Sīzifu vai Ikaru), vai, divu vienādi spēcīgu planētu gadījumā, par galveno tiek uzskatīta tā planēta, kurai ir visvairāk saikņu ar pārējām planētām.

Un tā. Pirmais piemērs, kuram tiks konstruētas dispozīciju ķēdītes pēc Pārvaldījuma, Izraidījuma, Eksaltācijas un Krituma ir Vladimirs Visockis, populārs Krievijas dziedātājs un tekstu autors – 25.Janvāris 1938g. 05:27  Maskava.
Visockis_karte_paint

Pārvaldījums – Atlants:
Visockis_Atlants_Pārvaldījums
Galveno planētu šajā ķēdītē sauc par Atlantu. Tas ir personības mugurkauls. Tā ir planēta, kas dod pārliecību un iespēju personai sajusties kā individualitātei, būt atšķirīgai no citiem.  Atlants noteiks personas spējas un talantus. Šī planēta parasti izpauž sevi slēptā un latentā veidā, galvenokārt iekšējā līmenī. Tikai tā planēta, kas ir spēcīgā kosmiskā statusā var būt par Atlantu. Ja tā ir vāja, tad personas mugurkauls būs bāls un slikti redzams. Piemēram, V. Visocka Saturns darbojas kā Atlants (Tam ir vislielākais savienojumu skaits). Saturns kā Atlants sniedz dziļu mērķa izjūtu, spēju nogaidīt, stabilitāti, stingumu, neatlaidību, labas izdzīvošanas spējas un būt par varoni vienatnē. Bet Saturns atrodas Aunā, savā kritumā. Tas ir vājš un nevar pildīt savu misiju. Personības mugurkauls ir vāji izteikts.

Eksaltācija –Antejs:
Visockis_Eksaltācija_Antejs
Mēs varam izskaitļot galveno planētu, kura  parādīs personības dziļā spēka avotu, resursus, no kurienes ņemt enerģiju.  Šo planētu sauc par Anteju. V. Visockim par Anteju kalpo Neptūns, bet  tas atrodas savā izraidījumā un nevar būt par patieso Anteju. Stiprai ticībai vajadzētu  kalpot par V. Visocka spēka avotu, bet tās vietā (dēļ vājās pozīcijas (tulk.  piezīme)) parādās ilūzijas. Tātad alkohols un narkotikas nav domātas viņam, lai  mēģinātu noslēpt bailes un cīnītos ar kompleksiem, bet gan nepieciešams atrast  ko tādu, kas spētu papildināt spēka avotu. Mēness un Urāns ir savstarpējā  recepcijā un nepiedalās šajā ķēdītē. Planētas, kas neiekļaujas ķēdē tie sauktas  par “izslēgtajām”. “Izslēgtās” planētas ir planētas, kuras  nav izstrādātas iepriekšējā dzīvē un ir kā neskartās rezerves. Tomēr personai  ir ārkārtīgi grūti tām piekļūt.

Izraidījums – Sīzifs:
Visockis_Izraidījums_Sīzifs
Šeit viegli ir pamanīt Sauli kā galveno.  Atslēgas planēta šim ķēdītes tipam tiek saukta par Sīzifu. Sīzifs parāda pesonas dziļākos psiholoģiskos kompleksus. Pamatā tas ir visu kompleksu cēlonis. Šī planēta parāda, pie kā būtu jāstrādā vispirms, lai neļautu personai degradēties. V.S Visockim Saule kalpo par Sīzifu. Tas ir ļoti nopietns rādītājs, jo Saule atrodas izraidījumā un kalpo kā patiesais Sīzifs. Ir acīmredzams, ka V.Visockim bija šaubas par sevi kā komponistu un bailes, par nepietiekamu radošo potenciālu. Viņam bija ļoti svarīgi izcelties apkārtējo vidū un atšķirties no citiem. Un viņam bija svarīgi pastāvīgi apliecināt savu radošo spēku.

Kritums – Ikars:
Visockis_Ikars_Kritums
Galveno planētu šeit sauc par Ikaru. Tāpat kā Sīzifs, Ikars parāda vājuma avotu, bet tagad tas ir enerģijas, ne psiholoģiskais vājums. Ikars parāda ceļus kādā veidā mēs zaudējam spēkus. Ikars ir “Melnais caurums”, kas izsūc enerģiju. Ja planētas spēks palielinās, tā izvilks spēkus no citām planētām šajā ķēdē un kļūs par personīgās degradācijas avotu. Plutons kalpo par Ikaru V. Visockim. Tā ir slikta pozīcija personai , kas iesaistīta šovbiznesā. Publiskās uzstāšanās laikā viņš pilnībā ziedojās auditorijai, izšķiežot savu enerģiju un, acīmredzot, viņam bija grūtības to vēlāk atgūt un Anteja vājums to visu padarīja vēl sliktāku.

Analīzes laikā jums jāņem vērā planētu pāri: Atlants-Sizifs (no psiholoģiskā viedokļa) un Antejs – Ikars (kā enerģētiskais komponents). Ja Atlants ir stiprāks par Sīzifu, tad persona var viegli tikt galā ar saviem kompleksiem. Un, ja Antejs ir stiprāks par Ikaru, tad enerģiju var viegli atjaunot. Ja nē, tad var būt līdzīgi kā V.S.Visocka horoskopā, kur izveidojas graujoša kombinācija: abi viņa Sizifs un Ikars bija stiprāki. Tāpēc arī atvērās ceļš uz degradāciju.

Tālāk kā piemēru vēlos piedāvāt vēl divas natālās kartes pārdomām: Edīte Piafa un Sofija Lorēna.

Sofija Lorēna.  20. septembris, 1934. g. 12:20 Roma. V.Visocka gadījumā bija viegli noteikt 4 galvenās planētas. Pie stelliuma vai planetārā kodola ir pat iespējams neveidot ķēdes (to var darīt, lai atklātu recepcijas vai anti-recepcijas). Tomēr, šādu vieglo gadījumu nav daudz.
Sofija_Lorēna_Karte

Pārvaldījums – Atlants:
Sofija_Lorēna_Pārvldījums_Atlants
Šeit jūs redzat cik grūti ir noteikt Atlanta planētu Sofijai Lorēnai. Mums šeit ir trīs recepcijas: Venēra – Merkurs, Merkus-Hīrons un Venēra – Prozepīne. Ir pieļaujams, ka horoskopā ir divi Atlanti, īpaši, ja tie ir savstarpējā recepcijā, bet ne trīs. Pēc rūpīgas pārskatīšanas mēs varam atklāt, ka pārim Venēra – Merkurs ir vairāk savienojumu. Venēra ir kritumā un, kā mēs redzēsim turpmāk, parādās kā Ikars, tātad tā nevar kalpot par īstu Atlantu. Bet mums joprojām ir Merkurs. Tādā veidā intelekts un spēja domāt racionāli ir Sofijas Lorēnas personības mugurkauls. Un Merkurs skar arī jūtas (tā recepcija ar Hīronu un Venēru) ieviešot tur harmoniju. Merkurs darbojas kā Antejs (kopā ar Saturnu). Tas parāda neelastīgu personību ar precīzu vērtējumu sistēmu un personīgajām prioritātēm.

Divas planētas – Jupiters un Marss, darbojas kā Sīzifs.

Un Venēra ir patiesais Ikars, jo atrodas savā kritumā. Kritums – Ikars:
Sofija_Lorēna_Kritums_Ikars
Ja atceraties, tad Ikars parāda veidu kādā persona zaudē enerģiju. Sofija Lorēna to dara, kad domā, ka mīlestībā (Venēra) nav harmonijas un īpaši, ar gadiem baidoties zaudēt savu skaistumu. Bet Ikaram nekad nebūs stipras ietekmes uz personību, jo Merkurs ir gan Atlants, gan Antejs, un Antejs ir stiprāks par Ikaru; tas atbalsta Venēru (recepcijā, skat. Pārvaldījuma ķēdīti). Turklāt, divas planētas, Hīrons un Urāns, ir “izslēgtas” no krituma ķēdītes.

Edītes Piafas (19.Decembris, 1915. 5:00 Parīze) natālajā kartē Jupiters (Zivīs) ir pārliecinošs Atlants.
Piaff_karte
Eksaltācija– Antejs. Ir neiespējami noteikt Anteju (skat. attēlu zemāk).
Piaff_eksaltācija_Antejs
Tātad personības mugurkauls (Atlants – Jupiters) balstās uz reliģiju un autoritāti. Savas dzīves laikā viņai bija nepieciešama patronāža. Bet te nav nevienas planētas, kas dotu enerģiju  (nav Anteja).

Izraidījums – Sīzifs.
Piaff_Izraidījums_Sīzifs
Merkurs ieņem Sīzifa lomu. Merkurs ir Strēlniekā, savā izraidījumā, un var droši ieņemt Sīzifa vietu. Edītei Piafai acīmredzot bija kādi kompleksi saistībā ar komunikāciju, problēmas ar sakariem un savu domu izteikšanu. Iespējams, viņai bija grūti izteikt ko personisku; viņa pieņēma kāda cita vērtības par savējām.

Kritums – Ikars. Lai atklātu Ikaru, tika uzzīmētas divas atsevišķas planētu ķēdītes:
Piaff_Ikars_Kritums
Neptūns ir Lauvā, savā kritumā, un ir visvairāk piemērots Ikara lomai. Tas nozīmē, ka viņas lielākās rūpes bija to cilvēku
sirsnība, kas bija viņai apkārt. Viņa zaudēja enerģiju, kad domāja, ka tiek maldināta.  Tomēr, ņemot vērā, ka puse no
planētām nav Neptūna ietekmē, šī planēta nevar būt īstenais “Melnais caurums”. Šajā gadījumā nozīme ir tikai pārim Atlants – Sīzifs. Izanalizējot šo korelāciju, varam secināt, ka Edīte Piafa var kompensēt savus kompleksus, esot kāda vadībā vai zem kādas patronāžas.