Pēc astroloģijas nometnes Billēs atkal ir tik daudz iespaidu un jaunu ideju, ka galva džingst. Paldies Līgai Šīronai par lieliski noorganizēto nometni un lektoriem Santai Pīlācei, Andim Gestem, Didzim Šilam un Edijam Spārem par lekcijām un jauniegūtajām zināšanām!