Dvēseles Formula, jeb Dispozīciju ķēdītes analīzes principi pēc A. Astrogora

Ir vēl viens, daudz smalkāks un strukturētāks veids kā analizēt pārvaldījuma ķēdītes uzbūvi (turpmāk runa būs tikai un vienīgi par pārvaldījuma ķēdīti). Šo sistēmu ir atklājis un izstrādājis Aleksandrs Astrogors un nosaucis to par „Dvēseles formulu”.

Sistēmas pamatprincips ir planētu izvietojums pa orbītām, kas diktē planētām to realizācijas iespējas un apstākļus. Astrogors uzskata, ka mūsu būtību un attīstību nosaka planēta vai planētas formulas centrā. Tās darbojas kā radioviļņu uztvērējs un tad, kad mēs atrodamies vienotā rezonansē ar to – esam harmonijā ar savu dvēseles centru, attiecīgi viss nepieciešamais pats atrod ceļu līdz mums caur planētām ārpus centra.

Svarīgs ir arī planētu statuss (stiprums pēc punktiem), jo planēta vājā vai retrogrādā statusā pievērsīs sev vairāk uzmanības (caur problēmām, kompleksiem un slimībām), prasīs lielāku izstrādi, iedziļināšanos planētas tēmās un tās attīstīšanu.

Pārvaldījuma ķēdīte. Centrs. Jau tikai pēc tā, kā ir strukturētas planētas pārvaldījuma ķēdītes centrā (vietā, kurp ved un noslēdzas ķēdītē iesaistīto planētu enerģija), var uzzināt svarīgu pamatinformāciju par cilvēku. Īsumā ieskicēsim raksturīgākās iezīmes katrā no tiem.

Viens vienots centrs (ķēdīte nav dalīta, visas planētas ved pie vienas vai vairākām planētām centrā) liecina par personas viengabalainību. Visa dzīve, visas darbības ir koncentrētas uz tēmām, ko nosaka planētas centrā. No vienas puses – cilvēks visu laiku ir kā ieslēgts, kā mūžīgais dzinējs bez atpūtas un atelpas, no otras puses – var labi koncentrēties vienotam mērķim, neizkaisīt uzmanību. Šādā situācijā ir labi, ja planētas centrā ir iesaistītas radošā sadarbībā, jo tas palīdz nenogurt un nenovest sevi līdz spēku izsīkumam. Grūtāk ir tad, ja centrā ir tikai viena pati planēta, jo tad dzīve ir vēl koncentrētāka, vēl saspringtāka, jo viss „griežas” tikai un vienīgi ap tēmu, ko nosaka planēta centrā. Ar šādu centru (īpaši, ja centrā ir tikai viena planēta) Astrogors iesaka mēnesi pirms dzimšanas dienas doties atvaļinājumā, lai atjaunotu un apkopotu spēkus.

Divi un vairāk centri (pie nosacījuma, ka centrā ir vismaz divas planētas). Ja ķēdīte ir dalīta vairākos centros, tad cilvēka dzīve nav tik saspringta kā viena centra gadījumā. Cilvēkam ir iespējas „paņemt atpūtu”, pārslēdzoties uz otru centru. Tomēr šāds cilvēks var uzņemties pārāk daudz un tad, lai mazinātu spriedzi – pārslēgties uz otru centru, bet pirmajā darbi paliek nepadarīti. Bieži ir tā, ka cilvēks var daudz ko apsolīt, bet neizpildīt vai aizmirst par solījumu, var būt arī nespēja citus adekvāti uztvert un saklausīt, daudzas lietas jāatgādina vairākkārt. Tomēr šie cilvēki ir daudzpusīgi un, strādājot pie savas attīstības, var sasniegt ļoti labus rezultātus, īpaši mirklī, kad spēs savienot abus savus centrus vienā.

Atpūtas zona. Par atpūtas zonu Astrogors sauc planētu, kas it kā „izlekusi” no ķēdītes un stāv atsevišķi no pārējām. To neviena cita planēta neatbalsta un tā ir spēcīga, jo atrodas savā pārvaldījumā. Tā dod iespējas atpūsties (savā sfērā), atslābt un nelikties ne zinis par notiekošo. Cilvēkiem, kuriem ir planētas atpūtas zonā, vienmēr ir savs hobijs, kāda aizraušanās, mīļākā nodarbošanās, kaut kas, ko cilvēks dara savam priekam, tikai sev. Bet, var gadīties, ka šīs planētas sfērā cilvēks centīsies īpaši aktīvi pievērst sev uzmanību, lai kompensētu šādu it kā piespiedu norobežošanos.

Atsvešinātības zona. Retrogrāda planēta izlekusi no ķēdītes un stāv atsevišķi. Retrogrāda planēta – tas ir iekšējā diskomforta rādītājs. Cilvēks ieraujas sevī saistībā ar konkrētās planētas tēmām. Tas ir kā cilvēka iekšējais komplekss, kuram neviens cits nedrīkst pieskarties. Bieži arī pati persona it kā ignorē šo sfēru, izliekas, ka tā ir neredzama vai neesoša.

Retrogrāda planēta centrā – daudz aktīvāk piespiež cilvēku strādāt ar tām. Lozungs skan tā: ”Es ar savām problēmām”. Bet cilvēkam šīs problēmas būs jārisina pašam, neviens no malas to nevarēs ietekmēt galvenokārt tādēļ, ka cilvēka paša priekšstats par notiekošo ir atšķirīgs. Retrogrādā planēta it kā iesaldē cilvēku, palēnina un izkropļo apkārtējo realitāti. No otras puses, cilvēks jau no bērnības saņem daudz “punu” konkrētās planētas tēmās un sāk uzkrāt pieredzi. Retrogrāda planēta centrā – tā vienmēr ir neapmierinātība ar sevi. Bet vainoti tiks apkārtējie, jo cilvēka uztvere ir aizmiglota un viņš vēl nav spējīgs ieraudzīt sevi kā savu problēmu cēloni. Paaugstināts saspringums neļauj atšķirt realitāti no iedomām. Šeit jāpiebilst, ka planētas pašas par sevi nekad nemaina kustība virzienu (nekļūst retrogrādas). Tās kļūst par tādām tikai no noteikta skatu punkta, šajā gadījumā – konkrētā cilvēka skatu punkta.

Divas planētas centrā – „Svari”. Divas planētas savstarpējā recepcijā. Dod lielu iekšējo brīvību un lielu iekšējo kontroli. No divām planētām spēks ir tai, kurai ir vairāk saikņu – ārējā atbalsta. Viss tiek apgūts caur salīdzināšanu.

Divas planētas centrā – „Svārsts”. Abām planētām centrā ir atbalsts no ārpuses. Lielāka izvēles brīvība, bet arī tieksme svārstīties pieņemtajos lēmumos. No medicīniskā viedokļa – orgānu savstarpējā saistība vai atkarība vienam no otra.

Divas planētas centrā – „Pīrādziņš”. Divas planētas savstarpējā recepcijā stāv atsevišķi no pārējām. Šīm planētām nav atbalsta no ārpuses, neviens neko tām nepiedāvā, tās ir kā iekonservētas – daudzus gadus var “klusēt”. Tām pašām jātiek galā ar saviem uzdevumiem un attīstību un citi no malas to nespēs ietekmēt.

Trīs un vairāk planētas centrā var izpausties dažādi – vieniem – mūžīgais problēmu loks, no kura nevar izkļūt, citiem – draugu un interešu loks. Viss būs atkarīgs no planētām centrā. Ja centrā ir vairākas planētas, tad cilvēkam ir jādalās ar citiem šo planētu tēmās, citādi to enerģijas var iedarboties destruktīvi.

Sešinieks – 6 planētas saslēgtas aplī (un no ārpuses aplim pienāk vēl pa kādai planētai, atgādina sniegpārsliņu). Tie ir cilvēki ar lielu centību, uzstājību, pavēlnieciskumu, to darbības atgādina buldozeru – “grozoties un izgrozoties”, tie visu un visus “paceļ” zem sevis, viņiem darīšana ir tikai gar savām personiskajām interesēm. Pie viņiem var atnākt lielas iespējas. Šī konfigurācija var arī sniegt “bēgšanu no problēmām kā slēgtā vāveres ritenī”, kur vienas problēmas parauj vaļā citas. Un te daudz kas būs atkarīgs no planētu stipruma un sadarbības.

Pārvaldījuma ķēdīte. Orbītas.
Orbītas

Ja līdz šim tika aprakstīta centra planētu nozīme, tad tagad tupināsim ar planētām aiz centra. Un šeit ir svarīgs planētas novietojums attiecībā pret centru, jo katrai pozīcijai, jeb orbītai ir savs pārvaldnieks, kas diktē planētai, kas ciemojas šajā orbītā savus noteikumus. Atkarībā no ķēdītes struktūras, katru no šīm orbītām var aizņemt viena vai vairākas planētas, ķēdīte var izstiepties garumā un aizpildīt visas astoņas orbītas (tas gan ir reti), bet var arī satilpt pirmajās divās vai pat vienā orbītā (piem., vairāku centru gadījumā). Zemāk parādītajā piemērā cipari pie planētām norāda orbītas kārtu (Piem., Saturns atrodas 1. (Merkura) orbītā).

Planētas aiz centra ir dzīves sfēras, kurās Dvēsele аdaptēsies vispirms. Tie ir dzīves apstākļi. Cilvēks pretenzijas izvirzīs nevis sev, bet apkārtējiem. Planētas te darbojas it kā “nakts” režīmā. Izņēmums ir tad, ja planēta atrodas savā orbītā, piem., Venēra 2. (savā) orbītā. Tad to var izskatīt līdzīgi kā planētu centrā. Jo tuvāk planēta ir centram, jo tā ir aktīvāka. Planēta centrā vienmēr ir rezonansē ar planētu, kas atrodas viņas orbītā, to pastiprinot un diktējot tai savus noteikumus. Retrogrādās planētas orbītās nevēlas pakļauties planētai – pārvaldniecei, tādēļ cilvēks tiek mācīts caur ciešanām pārskatīt savu attieksmi orbītas prasībām.

Planētas tālāk no centra – tās ir tālās, ilgtermiņa programmas, kuras var izstrādāt tikai, ilgstošas pieredzes rezultātā. Tātad, jo tālāk planētas atrodas no centra, jo vēlāk cilvēks tās atklās un apgūs to enerģētiku.

Skaidrojot dvēseles formulu, noteikti ir jāņem vērā tas, vai cilvēks pieder pie Saules vai Mēness tipa. Šajā kontekstā arī dvīņi, kas dzimuši gandrīz vienā laikā, var piederēt pie atšķirīgiem tipiem, tātad tas nebūs nolasāms no ķēdītes, bet to var noteikt pēc cilvēka paša izturēšanās.

Saules tipa cilvēki ir mūsu sabiedrības aktīvā daļa, kas paši rada notikumus, nevis reaģē uz tiem. Savos argumentos izmanto objektīvus kritērijus. Viņu izturēšanās ir redzama, dzirdama un spilgta kā jau Saulei. Viņi aktīvi cīnās un aizstāv savus uzskatus, paši rada savus dzīves apstākļus, piedāvā palīdzību un atbalstu citiem. Patīk sāncensība, ir vēlme pacīkstēties ar pārējiem. Viņu slimības parasti sākas ar vārdu „hiper”, strauji sākas un tik pat strauji beidzas. Parasti tās tiek izslimotas „uz kājām”.

Mēness tipa cilvēki, gluži otrādi, ir orientēti uz jau esošo vērtību saglabāšanu, nosargāšanu. Savos spriedumos viņi vispirms pajautās sev: „ko es jūtu šajā sakarā” un skatīs lietas caur savu sajūtu prizmu. Viņi labi jutīsies situācijās, kurās viņus uzaicina ko darīt vai piedalīties, nevis paši uzņemas iniciatīvu. Mēness cilvēki jūtas drošāk, ja viņiem tiek piedāvāts atbalsts. Viņu slimības parasti sākas ar vārdu „hipo”, to gaita ir ļoti atkarīga no iekšējām sajūtām.

1.orbīta – Merkura. Planētas šeit parādīs cilvēka saiknes veidu ar apkārtējo pasauli, zināšanas, saskarsmi, sadarbību, informācijas apgūšanu. Jo vairāk planētu atrodas pirmajā orbītā, jo vienkāršāka ir saskarsme ar apkārtējo pasauli, vairāk brīvās gribas. 1.orbītā atrodas viss, ko var dabūt, tikai pastiepjot roku. Šeit ir arī tuvi cilvēki, radi, draugi. Pēc planētām šajā orbītā, var spriest par to, vai cilvēks vairāk tendēts uz tehnisko vai humanitāro izglītību.

2.orbīta – Venēras. Parādīs veidu kā mēs izjūtam saskarsmi ar citiem, ar dabu, ar ārējo pasauli, tā ir sevis izjušana izplatījumā, uztvere ķermeniskā līmenī. Jebkura planēta šeit atspoguļo vēlmju un sajūtu nokrāsu. Planētas, kuras atrodas Venēras orbītā «alkst» labvēlību, uzslavas, atzinību. Kā pamatīgas «bremzes» šajā orbītā var nostrādāt Saturns, R Marss (sievietei, viņa «zaudē sievišķību», iegūstot vīrišķīgās rakstura īpašības). Vīrieši var ieraudzīt to sieviešu tipu, kas viņiem šķitīs pievilcīgs.

3.orbīta – Marsa. Galvenie centieni ir pašapliecināties (tās planētas sfērā, kas aizņem šo orbītu). Tā ir vīrišķā orbīta, kas parāda cilvēka darbošanos un aktivitātes apkārtējā pasaulē. Vīriešiem šeit planētas izpaudīsies citādi, nekā sievietēm. Sievietes pēc šīs orbītas izvēlas sev dzīvesbiedrus. Trešās orbītas jau ir mazāk kā otrās, tāpēc sievietēm izvēle ir vairāk ierobežota. Retrogrādās planētas šeit (īpaši sievietēm) nozīmē vilšanos un konfliktus, attiecību saraušanu. Retrogrādā planēta šeit viegli kļūst agresīva.

4.orbīta – Jupitera. Sociālā orbīta un attiecības ar sabiedrību. Norāda uz cilvēka interesēm, aizraušanos, hobijiem, uz to, kādā pozīcijā un kādu cilvēku grib redzēt sabiedrība. Šī orbīta ļauj mainīt profesiju, darbības sfēru. Planētas šeit pastāstīs par cilvēkam sociāli nozīmīgām lietām (cilvēkiem, situācijām). Pēc 4. orbītas planētām cilvēks «piedāvā» sevi sabiedrībai. Jupiters atbild par augstāko izglītību, reliģiju, morāli, filozofiju. Dzīves kredo šeit cilvēkam ir viņa mērķi un principi.

5.orbīta – Saturna. Šeit jebkura planēta tiek ielikta «rāmītī», tai tiek doti ierobežojumi. Tā ir morāles, likumu, aizliegumu, noteikumu un normu orbīta, karmas un pienākumu orbīta. Šī orbīta parādīs, kur (kādā veidā) cilvēks vēlas stingrību, stabilitāti, skaidrību, kārtību. Tāpat tā parādīs, kur cilvēkam nepieciešams sevi savaldīt, kuru sistēmu viņam nepieciešams izstrādāt. Šeit mēs redzēsim attieksmi pret svarīgām personām (vecākiem, priekšniekiem, skolotājiem, autoritātēm).

Ļoti smagi šeit jūtas retrogrādās planētas – to sfērās raksturīgas ciešanas, ierobežojumi, nepilnvērtības kompleksi, uzticības, ticības un pārliecības trūkums. Šeit rodas trauksme un bailes (konkrēto planētu sfērās). Bet šeit arī redzēsim tehniskos talantus un interesi uz tehniskajām zinātnēm.

Transsaturnisko planētu (Urāns, Neptūns, Plutons) orbītas ir sastopamas diezgan reti. Šajās orbītās visas darbības – domāšana, sajūtas – ir ļoti dziļas, viss tiek pakļauts pārskatīšanai, reformām, pārmaiņām, kvalitatīvai atjaunošanai. Transsaturniskās planētas, «pieslēdzas», precīzāk – sniedz iespējas strādāt ar savu enerģētiku pēc 36 gadu vecuma. Un, ja tās vēl ir retrogrādas – tad tikai otrajā dzīves pusē. Planētas šajās orbītās, īpaši retrogrādās, maina mūsu iekšējo pasauli.

6.orbīta – Urāna. Kolektīvās apziņas un grupu ētikas orbīta. Planētas, kas nonākušas šajā orbītā, tiek pakļautas transformācijai. Šeit rodas sapratne, iekšējie uzplaiksnījumi, atklājumi, izpratne un apzināšanās. Sadzīviskā līmenī – negaidīti un pēkšņi momenti, pārmaiņas, cilvēka oriģinalitāte, biedriska saskarsme (ja tāda ir). Šeit varam atrast līdzcilvēkus un domubiedrus, «saprāta brāļus». Retrogrādā planēta šajā orbītā var dot haosu domāšanā un apziņā, bet var arī paplašināt apziņas un izzināšanas horizontus.

7.orbīta – Neptūna. Psihes un masu apziņas, reliģijas filozofijas, mīklainības, noslēpumu, atklātības, zīmīgu sapņu, arī maldu, ilūziju, maldināšanas (fanātisma) orbīta. Īpaši daudz dvēseles pārdzīvojumu dod planēta retrogrādā stāvoklī, bet tas ir arī «atmodas» ceļš caur ciešanām, ceļš uz garīgumu un apskaidrību. Šeit atrodami arī mākslinieciskie un humanitārie talanti.

8.orbīta – Plutona. Globālās transformācijas un kardinālu pārmaiņu platforma, pāreja citā kvalitātē (kvantitātē). Kolektīvās gribas orbīta – planēta norādīs, kam (kuram), kad un kā cilvēks pakļaujas, «noliek savas pilnvaras», bet var būt arī otrādi – «saliec ragā» apkārtējos.

Lai gan Dvēseles formulas analīze mums sniedz diezgan plašu informāciju par tās īpašnieku, tomēr Astrogors uzsver, ka pilnīgākam priekšstatam noteikti ir jāņem vērā arī šo planētu izvietojums natālajā kartē. Īpaši tas attiecas uz planētām centrā, vai centros, kuros ir tikai viena planēta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.