Dispozīciju ķēdītes – konstruēšana un sākotnējā interpretācija

Dispozīciju ķēdītes

Pats nosaukums Dispozīciju ķēdītes ir cēlies no angļu vārda disposition, kas tulkojumā nozīmē – izvietojums. Planēta ar savu atrašanos (izvietojumu) zodiaka zīmē mijiedarbojas ar to un nodod tai savu enerģiju. Tādā veidā mēs varam runāt par planētu savstarpējo saikni caur zodiaka zīmēm, kurās tās ir izvietotas un varam šo saikni atspoguļot kopējā ķēdītē, kas parādīs planētu savstarpējo smalko sadarbību. Un te ir atšķirība starp aspektu, kas savieno divas (vai vairāk) planētas, tiešā veidā liekot tām mijiedarboties, un saikni caur zīmi, kas ir smalka, it kā netieša, tomēr cilvēks katru reizi darbojas pēc vieniem un tiem pašiem principiem un sistēmas. Dispozīciju ķēdītes mums nenorāda uz kādu konkrētu notikumu secību, bet gan uz psihisko procesu iekšējo loģiku, kas ir nemainīga jebkurā situācijā.

Dispozīciju ķēdītes var veidot pēc dažādiem parametriem. Pašlaik apskatīsim populārākās no tām, kā arī iepazīsimies ar konstruēšanas pamatlikumiem. Lai to izdarītu, izmantosim klasisko tabulu planētu pārvaldījumam, izraidījumam, eksaltācijai un kritumam.

1Kā piemēru ņemsim datumu: 1.maijs, 1957.gads. Sieviete. Sāksim ar pārvaldījuma ķēdītes būvēšanu. Lai būtu ērtāk un pārskatāmāk, vismaz sākumā es ieteiktu aizpildīt sekojošo tabulu.

2

Pirmajā kolonnā ierakstām planētas. Varam izmantot arī Hīronu un augšupejošo, jeb Ziemeļu Mēness Mezglu. Otrajā kolonnā   rakstām zīmi, kurā šī planēta atrodas un trešajā – planētu, kas pārvalda šo   zīmi. Atzīmējam Retrogrādās (R) planētas un pievienojam planētu stiprumu pēc punktiem (par tiem būs runa nedaudz vēlāk). Ķēdītes būvēšanu var sākt no jebkuras planētas. Mūsu piemērā Venēra ir „ciemos” pie Vērša – savā pārvaldījumā, tātad pati pie sevis, tādēļ automātiski nonāk ķēdītes centrā. Ar viņu arī sāksim, ieliekot to centrā un apvelkot kā centru.

3

Tālāk mēs redzam, ka arī Saule, Mēness un Merkurs ir ciemos pie Venēras. Norādīsim to ar bultiņām.

4

Urāns un Plutons ir Lauvā, tātad ciemos pie Saules, Marss ir Dvīņos – ciemos pie Merkura. Piezīmēsim ar tos.

5

Pievienojam pārējās planētas un kā pēdējos – Hīronu un Ziemeļu Mēness Mezglu. Pārvaldījuma ķēdīte ir gatava.

6

Pēc tāda paša principa būvējam arī pārējās ķēdītes, tikai šoreiz planētas ar bultiņām norādīs uz planētām, kas konkrētajās zodiaka zīmēs atrodas izraidījumā, eksaltācijā un kritumā. Aizpildām tabulu. Būvējam ķēdītes.

7

Iegūstam lūk, šādas 4 ķēdītes:
8

Ķēdītes sākam skaidrot, sākot ar kopīgajām iezīmēm un tad pārejam pie atšķirīgā.

  1. Cik centru ir ķēdītēm. Te mēs redzam, ka ķēdītes nav stipri sadrumstalotas – divās no tām ir tikai viens centrs un divās – divi centri, tātad planētām centros ir īpaša nozīme (tām jau tāpat ir īpaša nozīme, tomēr, jo mazāk planētu iekļūst centros, jo spilgtāku lomu tās spēlēs cilvēka dzīvē).
  2. Planētas centros. Iespējams, kādas planētas parādīsies vienā, divos vai pat visu četru ķēdīšu centros. Mūsu piemērā tas ir Urāns un Mēness izraidījuma, eksaltācijas un krituma centros. Tātad šo planētu tēmām vajadzētu kā īpaši izcelties konkrētā cilvēka dzīvē, liekot izkopt un iedziļināties tajās gan no spēka, gan vājuma pozīcijām. Mēness – tā ir māte, mātišķums, emocijas, dziļums, pielāgošanās, ģimene. Un patiešām, sarunās šī sieviete man ne reizi vien ir teikusi, ka tieši mātes loma ir tā, kas viņu piepilda, ceļ un sniedz spēkus pārvarēt jebkuras grūtības. Un, lai gan bērni jau ir izauguši un katrs jau ir pats savā dzīvē, tomēr mātes loma ir tā, kas viņa ir visu mūžu. Otra planēta, kas parādās gan izraidījuma, gan krituma centros, ir Urāns. Te gan uzreiz jāpiebilst, ka darbs ar tālajām planētām nav viegls un ne katram ir pa spēkam apgūt to enerģijas, tomēr, ja reiz šī planēta ir izcelta centros, cilvēkam tiks dotas situācijas, kas veicinās stādāt ar šo planētu. Tātad Urāns – brīvība, brālība, vienlīdzība, draudzība, sabiedriskās organizācijas, pēkšņi notikumi, pārmaiņas, nestandarta situācijas, humors, izjokošana, trāpīgums, datori, internets u.t.t. Un tiešām, pēkšņas un ne tik pēkšņas pārmaiņas un reformas, kas cilvēkam ir likušas iziet ārpus savas komforta zonas, ir prasījušas milzu emocionālo piepūli un nepieciešamību adaptēties jaunajos apstākļos, darbinot savas stiprās puses – Mēnesi un R Plutonu (eksaltācijas centrs – pielāgošanās caur sevis vai citu cilvēku transformāciju).

Lai gan iepriekš pieminētās planētas „izlec” vairākos centros, tās ne tuvu nav vienīgās, kuras dzīvē liks par sevi manīt. Šī bija pirmreizējā informācija, ko uzreiz var nolasīt no ķēdītēm. Tagad turpināsim ar katru no tām pēc kārtas. Ir pienācis laiks paskaidrot planētām pievienoto punktu, jeb stipruma jēgu ķēdīšu interpretācijā, ko izstrādājis un aprakstījis Krievijas astrologs Aleksandrs Astrogors savā grāmatā „Dvēseles formula”.

Planētas, atrodoties zodiaka zīmēs, tiek pakļautas to ietekmei, mijiedarbojas ar zīmi, kurā tā atrodas un katra no 12 zodiaka zīmēm atstāj atšķirīgu iespaidu uz konkrēto planētu. Vienā zīmē planēta jūtas labi, t.i. var spilgti izpaust savas labākās īpašības, bet citā – nomākta, sasaistīta, nejūtas ērti un, izrādot protestu, parāda savas sliktās puses. Balstoties uz šīm iespējām planētai sevi realizēt, arī tapusi tām piešķiramo punktu sistēma. Planēta savā pārvaldījuma zīmē jūtas kā mājās – ērti un labi, var pilnībā izpaust un realizēt savas labākās īpašības, tādēļ tai arī tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 6. Pārējos gadījumos planēta maina savu stiprumu, un tādēļ tas atstās iespaidu uz planētas iespējām sevi realizēt. Arī savā eksaltācijas zīmē planēta īpaši paspilgtinās tikai daļu no savām īpašībām, bet citas atstās novārtā, tāpēc attiecīgi tai tiek piešķirti 5 punkti. Tālāk attiecīgi 4 un 3 punkti, atrodoties radniecīgajās un draudzīgajās zīmēs, un 2, 1 un 0 punktu, atrodoties nedraudzīgās, krituma un izraidījuma zīmēs.

Vislabāk ķēdītes varēs izprast, aplūkojot arī planētu izvietojumu natālajā kartē, tādēļ, ja vien ir zināms dzimšanas laiks, viss būtu jāanalizē kopumā.

Pārvaldījuma ķēdītes centrs norāda uz Atlantu – mūsu personības centrālo asi, vērtību un pārliecību kopumu. No mitoloģijas mēs atceramies, ka Atlants bija Titāns, kas uz saviem pleciem tur debesjumu. Šajā izpratnē Atlants (uz ko norāda planētas pārvaldījuma ķēdītes centrā) simbolizē tās vērtības un pasaules uzskatus, ko esam pieņēmuši kā pašsaprotamus, par kurām mēs varam teikt: ”cilvēki tā dara, jo tā ir pieņemts, tā ir pareizi, es tāds esmu tāpēc, ka tas ir pašsaprotami, tāda ir mana pasaule”. Tas ir cilvēka psiholoģiskais raksturojums, ko ne vienmēr persona pati apzinās un var kā pamatot, bet parāda tās dzīves jēgu un motīvus.

Mūsu piemērā Atlants ir Venēra. Viņa ir viena pati vienotas ķēdītes centrā ar maksimālo punktu skaitu 6, tātad visas planētas dod savu enerģiju Venērai. Visa dzīve grozās tikai ap Venēras tēmām, mūsu gadījumā tā ir Vērša Venēra – māksla, skaistums, daba, laba un kvalitatīva pārtika, gaume, vērtību uzkrāšana. Te man uzreiz nāk prātā šīs sievietes it kā jokojot teiktie vārdi: „pavadiet laiku saturīgi”, kas patiesībā nozīmē „izmantojiet laiku, lai iemācītos ko vērtīgu”. Pēc izglītības mākslinieks – restaurators, piedalījusies griestu gleznojumu restaurācijas projektos. Vislabāk jūtās savā vasarnīcā, kur iespējams būt tuvāk dabai un iekopt dārzu. Tātad droši var teikt, ka cilvēks brīnišķīgi realizē savu Atlantu – Venēru.

Izraidījuma ķēdīte norāda uz Sīzifu. No mitoloģijas zinām, ka Sīzifu par savu krāpniecību Zevs sodīja, piespriežot mūžīgi mūžos velt kalnā lielu akmeni. Uzveļot kalnā, tas atkal ripo lejā un process atsākas no jauna. Sīzifs mums norāda uz it kā bezjēdzīgu ieciklēšanos, kuru cilvēks pats nevar atpazīt. Planētas, kuras nonāks izraidījuma ķēdītes centrā, norādīs uz cilvēkā dziļi apslēpto psiholoģisko kompleksu, to, ko cilvēkam grūti izdarīt pašam un vajadzīgs citu atbalsts. Nemiera, nepārliecinātības, pasivitātes, inerces avots. Sfēras, kurās nemākam vai, izjūtam kompleksus aizstāvēt savu viedokli. Cilvēks nezina, kas īsti būtu darāms, jo informācija par Sīzifu ir slēpta, tā bieži izpaužas kā nesaprotams iekšējs nemiers. Norādīs uz saslimšanām, kas pārgājušas hroniskajās vai pārvērtušās par komplikācijām.

Mūsu piemērā par Sīzifu kalpo Urāns un Jupiters. Abas planētas ir patiešām vājas savās zīmēs (0 punktu) un droši var pildīt Sīzifa lomu. Lai gan cilvēks pats neatzīst, ka pēkšņas (un arī ne tik pēkšņas) pārmaiņas rada iekšēju neapzinātu pretestību, tomēr mans novērojums ir pretējs. Arī Urāna aspekti natālajā kartē norāda uz notikumiem, kas ir likuši stabilajam un nosvērtajam Vērsim iziet ārpus savas komforta zonas. Tā kā informācija par Sīzifu ir slēpta un var tikt apspiesta sajūtu līmenī, tad varētu būt tā, ka cilvēks var neatzīties arī pats sev par to, cik lielā mērā tā vai cita situācija ir radījusi iekšējo spriedzi. Tā kā Mēness savā eksaltācijā rada lielu nepieciešamību rūpēties, un būt vajadzīgai, tad Urāna vājums var izpausties kā iekšējas bailes no pārāk lielas brīvības, kas neapzinātā līmenī liek pieķerties bērniem vēl ciešāk un iejūgties rūpēs. Šeit es redzu vēl vienu Urāna izpausmi – ar humoru atjokot uz neērtām situācijām, kurās personai tiek norādīts uz viņas trūkumiem. Tāpat uz zināmiem kompleksiem Urāna sakarā var liecināt arī aktīva sekošana līdzi sabiedriskajiem procesiem un pārdzīvojumi par to (un vainas sajūta), ka citiem iet grūtāk. Otra planēta Sīzifa lomā ir Jupiters, kam arī ir tikai 0 punkti. Tomēr šajā ķēdītē Jupiteram savu enerģiju dod vienīgi Marss (iespējams kādas norādes uz Marsa tematiku – iniciatīvu, vīriešiem u.t.t), tādēļ to nevar uzskatīt par būtisku norādi uz psiholoģisko kompleksu, ja nu vienīgi komplekss lūgt palīdzību, atbalstu citiem, kad pašam tā tik ļoti ir vajadzīga, uzskatot, ka citiem viņu problēmas ir lielākas, nozīmīgākas u.t.t Pilnīgi noteikti kādā dzīves posmā no viņas šī Jupiteriskā gādība par citiem ir uzskatīta kā pašsaprotama un Urāns (otrs izraidījuma centrs) ar savām bailēm no brīvības ir nodrošinājis to, ka jāpaiet ilgam laikam, lai cilvēks sāktu runāt par to, kas nepieciešams viņam pašam. Kā jau iepriekš minēju, informācija par Sīzifu ir slēpta un paiet ilgs laiks, līdz to iespējams aptvert.

Eksaltācijas ķēdīte izgaismo Anteju. Tās centrs norāda uz planētām, kuras dod fizisko spēku. Atsaucot atmiņā mitoloģiskos simbolus saprotam, ka Antejs savu spēku ņēma no mātes – Zemes, stāvot uz tās abām kājām, tādēļ šīs planētas centrā norādīs uz sfērām, kurām droši varam balstīties savā attīstībā. Šeit jau ir runa par īpašībām, kuras cilvēks pats apzinās un izprot. Šī ķēdīte parasti ieslēdzas pie mērķtiecīgas, apzinātas darbības. Un pats svarīgākais – mēs atgūstam savu enerģiju un dzīvesprieku, darbinot šo planētu sfēras.

Mēness un R Plutons piemērā norāda uz Anteju. Abas planētas ir savās eksaltācijas zīmēs katra savā centrā un ir ļoti spēcīgas, pie kam mēs redzam, ka tieši Urāns ir tas, kas norāda uz Plutonu un liek personai transformēties, mainīties, liekot risināt dažādas nestandarta situācijas. Atceroties šī sievietes vārdus par to, ka cilvēku attieksmē iemesli vispirms ir jāmeklē sevī, tas ļoti spilgti demonstrē Plutona vajadzību pēc transformācijas. Un tiešām, cilvēks vienmēr šo jautājumu vispirms ir uzdevis sev, pirms norādīt uz citu trūkumiem. Kaut gan te ir iespējama arī pretēja situācija, kad ar gadiem, formējot un stabilizējot savu vērtību sistēmu (Venēra pārvaldījuma centrā), cilvēkam var būt pamatota vēlēšanas transformēt (Plutons) apkārtējos tā, lai pats varētu justies (Mēness) ērti (tomēr galvenā šeit paliek nevis kāda pašlabuma meklējumi, bet gan patiesa dziļa ticība tam, ka viņiem tas būs vērtīgi, jo tāda ir arī mana dzīves laikā uzkrātā vērtīgā pieredze). Plutonam šajā pozīcijā ir lieliskas iespējas mainīt un transformēt apkārtējos, vienlaicīgi izrādot rūpes par tiem (Mēness eksaltācija). Mēness un R Plutona sadarbība lieliski parādās arī personas darba dzīvē, restaurējot baznīcas griestu gleznojumus (R Plutons – atjaunošana, Mēness – tautas mantojuma saglabāšana).

Krituma ķēdīte tiek saukta par Ikaru. Planētas šeit norādīs uz tīri redzamām cilvēciskām vājībām, par kurām persona pati zina, bet kāpj uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem atkal un atkal. To spilgti mums parāda Ikara stāsts, kurš zināja, ka spārni sastiprināti kopā ar vasku un viņš nedrīkst tuvoties Saulei, taču Ikars neklausīja tēva padomam, vasks sāka kust un Ikars iekrita jūrā. Kā jau teicu, Ikars norāda uz vājajām vietām, par kurām gan pati persona, gan apkārtējie zina. Tā ir ilūziju un kārdinājumu planēta, bieži šīs planētas tēmās cilvēkam ir pārāk lielas ambīcijas vai cilvēks pārtērē savu spēku rezerves, fiziski iztukšojas (doto planētu sfērās). Ja ar Ikaru nestrādā, tas var novest uz degradācijas ceļa, jo tam ir tendence novilkt spēkus arī blakus esošajām planētām.

Mēness, Neptūns un Urāns mūsu piemērā norāda uz Ikaru. Un no šīm trim planētām tieši Urānam ir visvājākais statuss – 0 punkti. Tomēr, visas trīs planētas ar savu tematiku ir nonākušas centrā, tādēļ vienotā saistībā tās arī skatīsim.  Kā jau minēju, tad Ikars izgaismo vājās vietas, par kurām persona pati un apkārtējie zina un šajā gadījumā (un persona pati to ir atzinusi) tās ir zināmas ilūzijas (Neptūns) par to, ka ar patiesu sirsnību, labvēlību un pacietību (Mēness eksaltācijā) var mainīt citu cilvēku atšķirīgos sociālos uzskatus (Urāns). Šādi darbojoties, cilvēks kļūst emocionāli neaizsargāts un pārāk atvērts, un saņemtā pretestība kā zibens spēriens (Urāns) spēj ievainot līdz pat emocionālam spēku izsīkumam un slimībai. Tieši šādā pat veidā cilvēks spēj emocionāli iztukšoties, lasot presē vai internetā ziņas par kārtējo afēru, līdzekļu piesavināšanos vai citām negodīgām darbībām, kas risinās sabiedrības (Urāns) līmenī. Nu kā var nepārdzīvot (Mēness)! Personai jāmācās sevi emocionāli pasargāt, tomēr kā jau darbā ar Ikaru, tas ir kā Ahileja papēdis, vājā vieta, ar kuru ir grūti cīnīties. Šeit vēl parādās viena spilgta saikne starp Mēnesi un Urānu – ja apkārt esošie cilvēki (Urāns – draudzība, vienlīdzība) nespēj savā starpā saprasties un uzkrāj spriedzi (Urāna negatīvās izpausmes), tad cilvēks nespēj normāli justies un darboties šādā vidē (Mēness) un dara visu (darbina savu Mēness eksaltāciju, tātad neapzināti ieslēdz savu eksaltācijas centru, rūpes, gādību), lai mierīgā un nosvērtā veidā (pārrunājot situāciju ar visiem tajā iesaistītajiem) atgrieztu (transformētu, restaurētu R Plutona eksaltācija) situāciju normālās sliedēs.

Dispozīciju ķēdītes vienmēr jāskata pāros: Atlants – Sīzifs kā psiholoģiskais komponents un Antejs – Ikars kā enerģētiskais. Mūsu piemēros gan Atlants, gan Antejs bija pietiekami spēcīgi, lai varētu izkopt, attīstīt un nobalansēt savus vājos pretpolus Sīzifu un Ikaru. Bet, ne vienmēr šie pāri būs balansā. Nav problēmu, ja Atlants un Antejs ir spēcīgi un Sīzifs un Ikars arī nav nekādi vājie (to var redzēt pēc punktiem), tomēr nopietnas problēmas var sākties tad, ja „vājie” centri ir patiesi vāji un „spēcīgie” – nav nekādi stiprie. Tāpat ir jāņem vērā arī cilvēka attīstības līmenis (skatīt A. Podvodnija darbus) un vecums, jo zināmā vecumā noteiktas problēmas jau būs apgūtas un izstrādātas.

Sastādot ķēdītes var izmantot arī tikai septnera planētas (līdz Saturnam). To bieži izmanto bērniem līdz 7 gadu vecumam. Tomēr jāpiebilst, ka mūsdienu bērni jau pietiekoši agrā vecumā iepazīst gan TV, gan internetu (Urāna pārvaldības sfēras), lai ķēdītēs iekļautu arī Urānu, Neptūnu un Plutonu. Var kā papildus elementus izmantot arī Hīronu un Ziemeļu Mēness Mezglu, kas sniegs papildus informāciju par to, kur vai caur kādu sfēru, lietu, cilvēku vai notikumu meklēt savu patieso attīstības virzienu.

Kopumā visas četras ķēdītes darbojas vienlaicīgi, bet viena no tām parasti ir noteicošā. Vēl ir iespējams sastādīt ķēdītes noteiktam laikam, notikumam, cilvēkiem, kuri vēlās būt pāris (skatīt kas ir vienojošais elements), darbiniekiem, kas tiek pieņemti pēc konkrētām prasībām u.t.t. Var skaidrot ķēdīti, pieņemot, ka par katra centra pārstāvi var izvēlēties tikai vienu planētu, kas visspilgtāk to raksturo. Zīmēm, kurām ir divi pārvaldnieki, var izmantot arī abus pārvaldniekus, kā arī būvēt ķēdīti, par pamatu ņemot nevis zīmi, bet māju, kurā planēta atrodas (tad jāzina arī dzimšanas laiks). Ķēdītes skaidrojumu var balstīt arī uz dažādiem virzieniem – attīstību, attiecībām, ģimeni, karjeru u.tt.

Šī sistēma ir laba ar to, ka nav jāzina absolūti precīzs dzimšanas laiks, lai varētu nolasīt pietiekami plašu informāciju par cilvēku. Tomēr, ja dzimšanas laiks ir zināms precīzi, ķēdīšu interpretāciju ieteicams skatīt, aplūkojot arī konkrēto planētu atrašanās vietu natālajā kartē.


Comments are closed.