Mūžīgā ticība labajam

Neviens kvadrāts nevar būt tik slikts, lai nevarētu atrast veidu kā produktīvā veidā sublimēt šo enerģiju. Ir vērts iedziļināties visā tajā, kas rakstīts par planētu harmonizāciju…